👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Särskild undervisningsgrupp för nyanländna

Skapad 2018-05-01 10:46 i Racklöfska skolan Åre
Grundskola F – 9
Ni får lära er grunderna i det svenska språket.

Innehåll

Syfte

Undervisningen syftar till att lära ut grunderna i det svenska språket men också till att förmedla kunskaper om skolan och det svenska samhället.

 

Centralt innehåll

Tonvikten ligger på läsning, skrivning, lyssnande och talande, men även andra ämnen som matematik, SO och NO lärs ut.

 

Förväntat resultat

Eleverna ska lära sig så mycket att de med behållning kan följa med i undervisningen i en vanlig svensk klass.

 

Ord och begrepp

Eleverna ska lära sig en mängd ord och begrepp som har med skolan och vardagen att göra.

 

Arbetsformer

Undervisningen sker i små grupper där det talas, skrivs, räknas, målas och ritas. Utflykter görs, bland annat till bibliotek, skog och natur, och till omgivande samhälle.

 

Tidsåtgång

Tiden det tar innan en elev kan så pass mycket svenska att han/hon kan ingå i en vanlig klass på heltid varierar mycket. Det kan handla om allt mellan ett par månader och ett par år.

 

Bedöming

Bedömning sker löpande och i samråd med SVA-läraren och lärarna i de klasser där barnen är placerade.