👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi, om växter. Boken om biologi

Skapad 2018-05-01 12:46 i Gamla Uppsala skola Uppsala
Boken om biologi kap 2 - Växter
Grundskola 5 Biologi
Vi startar upp kapitel 2 i Boken om biologi som handlar om växter. I kapitlet får du lära dig: - varför växter ser ut som de gör. - om växternas livscykel. - hur växter kan sorteras. - vilken nytta vi kan ha av växter i vår vardag. - om växter i myter, sagor och konst.

Innehåll

Det här ska du lära:

- olika livsmiljöer

- växternas sorteringssystem

- en växt uppbyggnad

- växter i vardagen

 

Så här ska du få göra:

- Läsa, diskutera och arbeta i arbetsboken.

- Läsa om olika växters betydelse för människan.

- Studera miljön runt skolan under en kort tid för att se hur årstiden förändrar naturen

 

 

Så här ska du få visa: 

- genom diskussioner och förhör ska du få möjlighet att använda dig av de nya begrepp du lär dig.

- genom fältstudier ska du dokumentera och samtala om det du lärt och upptäckt.

 

 

Uppgifter

 • Faktasökning med hjälp av dator

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6