👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft, Vatten och Mark

Skapad 2018-05-01 13:16 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 7 – 9 Kemi
Nu är det dags att gräva djupare i marken, dyka djupare i vattnet och flyga högre i luften. Följ med på kunskapsresan!

Innehåll

Hej!

Då arbetar vi nu med den sista delen av NO-ämnena för detta läsår. Vi har påbörjat första avsnittet där vi lär oss om vad luften består av, hur man kan påvisa det, samt hur Växthuseffekten och ozonskiktet fungerar och vilka skillnader det är på dessa två. Kommande veckor lär vi oss om vattnet och dess unika egenskaper, samt kretslopp och hur det renas. Sista delen av kursen lär vi oss om kemin i marken och hur detta är kopplat till vissa miljöproblem som till exempel övergödning.

Vi kommer också jobba med att skriva texter om vetenskapliga upptäckter och framföra dessa för våra klasskamrater.

Är man frånvarande är det viktigt att se till att man hinner ikapp, veckoplaneringen är bifogad. Nedan finner ni också länken till läroboken Spektrum, samt en annan bra källa.

 

Lärobok, kap 2, 3 och 6:

http://webbapp.liber.se/spektrum-kemi/

Sammanfattning, Luft, Vatten & Mark, 30 min:

https://www.youtube.com/watch?v=js9P1eaye1I

 

Utöver skriftligt prov och individuellt arbete kommer bedömning kommer att ske under diskussioner och samtal i klassrummet.

 Lycka till!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9