👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leer y Escuchar-SPANSKA

Skapad 2018-05-01 14:12 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Läsförståelse + Hörförståelse
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - elevens val
Att läsa och att lyssna är 2 stora verb som vi kommer jobba med under flera veckor

Innehåll

Efter vi träffar upp till 2-3 veckor per förmågan, kommer jag att bedöma den sista! 

 

Syftet? Du skall kunna läsa en text och svara på frågor!

            Du skall kunna lyssna på en inspelning och svara på frågor! 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande, till exempel från olika medier.
  M1  4-9
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M1  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger.
  M1  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser om innehållet, till exempel med hjälp av förförståelse.
  M1  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M1  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M1  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M1  C 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M1  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M1  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M1  C 9
 • Eleven kan förstå vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M1  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M1  C 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M1  A 9

Matriser

M1
Lyssna_Spanska

Lyssna/Hörförståelse

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Aspekt 1
Förstår delar av språket, men kan ännu inte tillgodogöra sig sammanhanget.
Förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer y tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.

M1
Läsförståelse_Spanska

Rubrik 1

Läsförståelse
F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Aspekt 1
Läser delar av enkla texter. Förstår lösryckta ord men kan ännu inte tillgodogöra sig sammanhanget.
Förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga ämnen. Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.