👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår och sommar

Skapad 2018-05-01 14:21 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Vi pratar om vårens vilda blommor i vår närmiljö. Hur blommor är uppbyggda. Vad blommans delar heter, hur de pollineras och hur nya blommor bildas. Vi kommer att titta på arter. Vad behövs för att frö ska gro? Vad innebär fotosyntesen? Hur utvecklas en insekt? Våra vanligaste flyttfåglar och insekter samt några djur på våren.
Grundskola 4 Biologi
Varför sjunger fåglarna på våren? Varför har blommor så vackra färger? På vilket sätt kan insekter och blommor samarbeta? Vad är det för skillnad på en mask och en larv? Detta och mer kommer vi ta reda på under detta område!

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN      

Du ska lära dig: 

 • Hur en blomma är uppbyggd
 • Känna igen och kunna namnen på några vanliga blommor
 • Känna igen och kunna namnen på några vanliga fåglar
 • Känna igen och kunna namnen på några vanliga djur
 • Känna igen och kunna namnen på några vanliga insekter
 • Vad pollinering är och ge exempel på pollinerare
 • Hur ett frö blir en blomma
 • Hur växterna får sin energi genom fotosyntesen så att de kan växa
 • Berätta hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt

 

 SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

 • Vi kommer att se på film
 • läsa gemensamma texter i Koll på NO 4 
 • skriva
 • diskutera
 • gå ut och studera naturen i omgivningen runt skolan 
 • lyssna på när läraren berättar om olika företeelser i naturen på våren och sommaren

Begrepp: Pollinering, pollinerare, kronblad, foderblad, pistill, ståndare, pollen, nektar, pollenallergi, honungsbin, drottning, drönare, arbetsbin, celler, vaxkaka, saliv, honung, kamouflage, fjäril, ägg, larv, puppa, frö, gro, frövita, hjärtblad, blomma, rot, stam, blad, fotosyntes, koldioxid, kolhydrater, näring, gödsel, växtätare, rovdjur, flyttfåglar

 

 DETTA KOMMER BEDÖMAS 

Du kommer att bedömas under lektionerna i ditt sätt att ta ansvar för ditt eget lärande och genom ditt sätt att vara aktiv och engagerad i samtal, diskussioner och vid undersökningar.

 • Du ska kunna de olika delarna av en blomma
 • Du ska  skriftligt kunna berätta om hur pollinering fungerar
 • Du ska kunna berätta om några pollinerare som t.ex. honungsbin och fjärilar 
 • Du ska  skriftligt kunna berätta och rita om hur fotosyntesen fungerar
 • Du ska  skriftligt kunna berätta och rita om hur ett frö blir en ny växt
 • Du ska känna till några växter, insekter, fåglar och djur som lever här
 • Du ska  skriftlig kunnat berätta och rita om hur en fjäril, skalbagge eller stekel utvecklas från ägg till färdig insekt
 • Du ska kunna skriva en näringskedja som börjar med solen och slutar med en räv
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Blommor, pollinering och fotosyntes

På väg mot målet
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Blommans delar
Du har ännu inte visat att du har godtagbara kunskaper eller nått målen.
Du visar att du har god förståelse för blommans delar och kan namnge de flesta delar.
Du visar att du har mycket god förståelse för blommans delar och kan namnge alla delar .
Pollinering
Du har ännu inte visat att du har godtagbara kunskaper eller nått målen.
Du visar att du har god förståelse för hur blommor pollineras och kan på ett bra sätt redogöra för detta.
Du visar att du har mycket god förståelse för hur blommor pollineras och kan på ett mycket bra sätt redogöra för detta.
Fotosyntesen
Du har ännu inte visat att du har godtagbara kunskaper eller nått målen.
Du visar att du har god förståelse för vad fotosyntesen är genom att kunna förklara vad den gör och kunna namnge några av de mekanismer som ingår.
Du visar att du har mycket god förståelse för vad fotosyntesen är genom att kunna förklara vad den gör samt kunna namnge alla mekanismer som ingår
Fjärilens utveckling
Du har ännu inte visat att du har godtagbara kunskaper eller nått målen.
Du visar att du har god förståelse för hur fjärilens utveckling från ägg till färdig fjäril går till genom att förklara på ett utvecklat sätt hur den fungerar.
Du visar att du har mycket god förståelse för hur fjärilens utveckling från ägg till färdig fjäril går till genom att förklara på ett mycket utvecklat sätt hur den fungerar.
Djur och växter
Du har ännu inte visat att du har godtagbara kunskaper eller nått målen.
Du har kännedom om flera olika djur, insekter, fåglar och växter och kan förklara hur de anpassat sig till olika miljöer.
Du har god kännedom om flera olika djur, insekter, fåglar och växter och kan förklara utförligt hur de anpassat sig till olika miljöer.
Från frö till växt
Du har ännu inte visat att du har godtagbara kunskaper eller nått målen.
Du visar att du har god förståelse för hur ett frö kan växa upp till en stor planta sätt genom att förklara på ett utvecklat sätt.
Du visar att du har mycket god förståelse för hur ett frö kan växa upp till en stor planta sätt genom att förklara på ett mycket utvecklat sätt.
Näringskedjor
Du har ännu inte visat att du har godtagbara kunskaper eller nått målen.
Du kan förklara vad näringskedjor är och ger exempel.
Du kan utförligt förklara vad näringskedjor är och ger exempel.