👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan. Argumenterande text åk 6

Skapad 2018-05-01 15:31 i Regnbågsskolan Gullspång
Argumenterande text/debattartiklar
Grundskola 5 – 6 Svenska
Om man vill förändra någonting på skolan, hemma eller i samhället så är det bra att kunna argumentera för sin åsikt. I en debattartikel kan du ta ställning i en fråga och försöka övertyga andra om genom tydliga argument. Under detta avsnitt kommer vi att läsa olika debattartiklar och även skriva en egen, kanske lämnar vi dem till vår nya rektor.

Innehåll

Mål

Läsa

 • Urskilja artikelns struktur
 • Hitta tes och argument
 • Se hur skribenten möter motståndares argument
 • Resonera om skribentens avsikt med artikeln

Skriva

 • Planera och skriva en debattartikel
 • Formulera en tes
 • Formulera argument uppbyggda på fakta som stödjer tesen
 • Formulera ett motargument
 • Använda referatmarkörer och bindeord
 • Skriva och stava rätt

Tala

 • Kunna förbereda och planera en debatt
 • Kunna möta motståndaren med motargument
 • Kunna använda övertygande argument

  ,

 

Lektioner

Vi kommer att utgå från boken "Klara svenskan", även kolla på kortare filmer om debatter.

Efter att eleverna har planerat sin text får de välja att skriva på dator/Ipad eller förhand. Sedan kollar jag igenom texten och eleverna får bearbeta den innan den slutligen lämnas in.

Uppgifter

 • Argumenterande text, text nr 1.

 • Argumenterande text, 1:a

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv
Argumenterande text

Är på god väg
Befäster
Utvecklar
Läsa
Du kan läsa och urskilja debattartikelns struktur,
 • Sv  4-6
Du kan hitta skribentens tes och de argument som stödjer tesen,
 • Sv  4-6
Du kan urskilja hur skribenten bemöter motståndarens argument med ett motargument,
 • Sv  4-6
Du kan urskilja referatmarkörer och bindeord,
 • Sv  4-6
Du kan resonera om skribentens avsikt med debattartikeln,
 • Sv  4-6
Du kan göra textkopplingar utifrån en debattartikel.
 • Sv  4-6
Skriva
Du kan planera och skriva en debattartikel med dess typiska struktur
Du kan formulera en tes,
Du kan formulera argument som bygger på fakta för att stödja min tes
Du kan formulera ett motargument
Du kan använda referatmarkörer och bindeord
Du kan skriva och stava rätt.
Tala
Du kan förbereda och medverka i en debatt
Du kan använda övertygande argument för min åsikt
bemöta min motståndare med motargument.