👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2018-05-01 15:53 i Lillegårdsskolan F-5 Partille
Utifrån en skönlitterär eller sakprosa text för barn och ungdom visar du din läsförståelse genom att sammanfatta, kommentera och kunna koppla till sammanhanget. Utifrån texten visar du att du kan tolka och föra resonemang om budskapet i texten och beskriva din läsupplevelse.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Utifrån en skönlitterär eller sakprosa text för barn och ungdom visar du din läsförståelse genom att sammanfatta, kommentera och kunna koppla till sammanhanget. Utifrån texten visar du att du kan tolka och föra resonemang om budskapet i texten och beskriva din läsupplevelse.

Bedömning, se under rubrik LÄSA.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Läsförståelse

LÄSA

>>>
>>>
>>>
>>>
Läsa skönlitteratur och sakprosa
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med stöd av läraren.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Sammanfatta, kommentera det lästa
Eleven kan göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera några delar med stöd av läraren.
Eleven kan göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Eleven kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och föra resonemang
Eleven kan göra enkla tolkningar med stöd av läraren.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydliga framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydliga framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydliga framträdande budskap i olika verk.