Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden våren åk 5

Skapad 2018-05-01 16:09 i Stadsskogenskolan Alingsås
Pedagogisk planering för området rymden åk 5.
Grundskola 5 Biologi Fysik
Jorden roterar som en snurra runt sin axel samtidigt som solens strålar hela tiden träffar vår planet. Rymden är stor och det är en mycket spännande resa som vi kommer att göra under kursen. Vi får se jorden ur ett annat perspektiv än vad vi är vana vid. Vad beror våra årstider på? Kan det finnas liv på andra planeter? Dessa och många andra frågor kommer vi att diskutera. Även om vi inte kan hitta svar på alla våra frågor kommer vi lära oss mycket om jorden, närmaste grannar och om rymden.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • redogöra för himlakroppars rörelse.
 • namnge några av planeterna i vårt solsystem.
 • förklara varför vi har dag och natt.
 • förklara varför Sverige har olika årstider.
 • diskutera runt vilka förutsättningar som liv kräver
 •  

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att genomföra arbetsområdet "Rymden" och träna på förmågorna:

 • Söka och granska information
 • Tolka information och dra slutsatser
 • Beskriva och förklara


Förmågorna tränas i undervisningen genom att:

 • läraren föreläser.
 • vi läser texter av olika slag.
 • vi gör och ritar modeller som förklarar dag/natt och årstider. 
 • vi tittar på filmer om rymden, samt arbetar med uppgifter omkring detta.

Visa vad du lärt dig och bedömning

Bedömningen görs löpande under arbetet genom observationer av vilka kunskaper du visar på lektionstid  i arbetet med instuderingfrågor, muntliga diskussioner och i inlämningsuppgiften. Du ska visa att du kan:

 • redogöra för himlakroppars rörelse.
 • namnge några av planeterna i vårt solsystem.
 • förklara varför vi har dag och natt.
 • förklara varför Sverige har olika årstider.
 • diskutera runt vilka förutsättningar som liv kräver.

Uppgifter

 • Rymden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  A 6

Matriser

Fy Bi
Fysik

1
2
3
4
Använda fakta
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Livet
Eleven kan redovisa några förutsättningar en planet har för att liv skulle kunna finnas där.
Eleven kan redovisa utförligt för vilka förutsättningar en planet har för att liv skulle kunna finnas där.
Eleven kan redovisa utförligt för vilka förutsättningar en planet har för att liv och jämföra det med en annan planet.
Ämnesspecifikt
Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: