👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magneter

Skapad 2018-05-01 16:25 i Högastensskolan Helsingborg
NTA-temat Magneter och motorer.
Grundskola 6 Fysik
Visste du att vi är beroende av magneter? De finns överallt omkring oss och gör att vårt samhälle kan fungera! Ja, hela jorden är faktiskt en stor magnet...

Innehåll

Mål

När du är klar med arbetsområdet ska du kunna:

 • Genomföra undersökningar med magneter.
 • Diskutera och ta ställning i frågor som rör hur magnetism kan användas i hemmet, samhället och naturen.
 • Berätta hur föremål och tekniska lösningar med magneter är uppbyggda för att fungera. Berätta hur de förändrats över tid. 

Undervisning

Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att:

 • Undersöka magneters egenskaper utifrån begreppen attrahera och repellera
 • Undersöka hur magneter kan användas för att avgöra om andra föremål är magnetiska eller inte
 • Undersöka vad ett magnetiskt fält är och hur magneter kan användas för att upptäcka dessa
 • Mäta en magnets styrka och hur den kan varieras
 • Läsa om och diskutera användning av magneter i hemmet, samhället och naturen och vad upptäckten av den innebär för våra liv.

Bedömning

Under arbetet kommer det bedömas hur väl du kan:

 • Göra undersökningar av magneters egenskaper och styrka. Planera vissa undersökningar själv och ställer bra frågor
 • Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
 • Dokumentera dina undersökningar i text och bild
 • Ge exempel på och beskriva magnetism med användning av begreppen attrahera, repellera, permanentmagnet, magnetiskt fält och magnetisk kraft.
 • Resonera om magneters egenskaper och koppla detta till hur magnetism kan användas i hemmet, samhället och i naturen.
 • Berätta hur föremål och tekniska lösningar med magneter ( t ex kompassen) förändrats över tid.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Magneter

F
E
C
A
Genomföra undersökningarna
Du genomför undersökningarna och kan formulera egna frågor
 • Fy  A 6
Nivån för E ännu inte nådd
Du genomför undersökningarna med mycket stöd.
Du genomför undersökningarna med lite stöd och kan formulera någon fråga.
Du genomför undersökningarna självständigt och kan formulera många egna frågor.
Utrustning
Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
 • Fy  A 6
Nivån för E ännu inte nådd
Du kan med stöd använda utrustningen på ett säkert sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt och kommer på egna lösningar.
Förbättringar
Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras och jämför med andras undersökningar.
 • Fy  A 6
Nivån för E ännu inte nådd
Du kan tillsammans med läraren komma fram till förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan på egen hand komma fram till något förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan på egen hand komma fram till flera förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Du jämför med andras undersökningar och diskuterar skillnader.
Dokumentation
Du gör dokumentationer av dina undersökningar, t.ex. genom att göra skisser, ritningar och tabeller.
 • Fy  A 6
Nivån för E ännu inte nådd
Du kan med stöd göra dokumentationer av dina undersökningar.
Du kan självständigt göra dokumentationer som är tydliga och lätta för andra att förstå.
Du gör självständigt dokumentationer och kan t.ex. beskriva en undersökning med text och bild så någon annan kan göra om den.
Använda begrepp
Du kan förklara resultaten och använder tekniska och fysikaliska begrepp (t.ex. attrahera, repellera, permanentmagnet, magnetiskt fält och magnetisk kraft).
 • Fy  A 6
Nivån för E ännu inte nådd
Du kan förklara vissa tekniska och fysikaliska begrepp.
Du använder vissa tekniska och fysikaliska begrepp när du förklarar resultaten.
Du använder ofta tekniska och fysikaliska begrepp när du förklarar dina resultat.