👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dystopier

Skapad 2018-05-01 16:48 i Friskolan Asken Grundskolor
Läsa skönlitteratur, samt skriva en egen dystopisk berättelse.
Grundskola 8 Svenska
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med dystopier. Vad är dystopier och varför skrivs de? Vi undersöker i vilka historiska sammanhang dystopier skrivs och vad det är som gör att vi vill skriva och läsa dystopier i olika tider. Vi går igenom typiska drag, som särskiljer genren från andra. Vi läser utdrag ur olika dystopier tillsammans, ser film, läser böcker var för sig. Två skrivmoment ingår. Först skriver du en analys där två filmer som vi sett på tillsammans jämförs. I den analysen kan du med fördel även kommentera de texter vi läst tillsammans eller som du läst på egen hand. Till sist skriver du en egen dystopisk berättelse, där du får skapa med hjälp av genrens inslag! Hur ser din dystopiska version av framtiden ut? Vilka hot ser du idag som skulle kunna leda till en katastrof? Vad kan hända med makten i samhället? Hur skulle det påverka människor? Finns det någon som skulle våga trotsa systemet?

Innehåll

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Detta innebär att :

1. Du läser utdrag ur dystopier och reflekterar över innehållet i smågrupper och i helklassdiskussioner. 

2. Du skriver en filmanalys som utgår från två dystopiska filmer vi tittat på tillsammans. I analysen kan du även använda dig av reflektioner du gjort kring genren när vi läste utdrag ur de skönlitterära dystopierna eller andra dystopiska romaner som du läst. För att kunna skriva analysen får du en stödmall att utgå från.

3. Du skriver en dystopisk berättelse, där genrens typiska inslag finns med. Möjlighet till respons och bearbetning med kamrater och lärare ges under lektionstid. Efter inlämning görs bedömning av hur du skriver berättande texter. Texten kan antingen vara en inledning till en dystopisk roman eller en kortare novell.

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

  • Vi går igenom typiska drag för den dystopiska genren.
  • Vi läser utdrag ur flera dystopier och diskuterar innehållet.
  • Du läser en valfri dystopi
  • Vi ser på två dystopiska filmer
  • Du skriver en analys i anslutning till de sedda filmerna
  • Du skriver en egen dystopisk berättelse (novell eller inledning till dystopisk roman)

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska år 9

Läsa och analysera film

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Genom att göra enkla sammanfattningar av filmers innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra filmer och texter visar du grundläggande förståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika filmers och texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra filmer och texter visar du god förståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika filmers och texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra filmer och texter visar du mycket god förståelse.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika filmer och texter.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan "läsas mellan raderna" i olika filmer och texter.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan "läsas mellan raderna" eller är dolda i olika filmer och texter.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Skriva
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning
Du kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Du kan skriva olika slags texter med väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Berättande texter
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
De berättande texter du skriver innehåller dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter du skriver innehåller dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter du skriver innehåller dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Respons
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Du kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.