👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gipsmask åk 8

Skapad 2018-05-01 16:58 i Västerholm Grundskolor
Eleverna väljer en person, figur som de ska göra en mask till. Uppgiften består av två delar, själva masken och en reflektion.
Grundskola 8 Bild
Du designar och skapar en venetiansk ansiktsmask.

Innehåll

Gipsmask

Lotta går igenom arbetsprocessen med att arbeta med gipsbindor etc.

 

Arbetsprocess i punkter:

* Skissa fram formen på din mask på ett papper.

* Arbeta i par - ni formar maskerna på varandras ansikten med hjälp av gipsbindor.

* Forma och putsa kanterna + ev bygg på horn etc på din mask.

* Måla masken med akrylfärg.

* Dekorera masken med paljetter, kantband, fjädrar, glitter etc.

* Gör hål i maskens ytterkanter med en syl + knyt fast 

* Skriftlig utvärdering:

   1. Beskriv din arbetsprocess.

   2. Om du fått göra om masken- vad hade du gjort annorlunda? Motivera.

   3. Hur nöjd är du över din egen arbetsinsats ? Vilket omdöme skulle du sätta på ditt arbete? 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9

Matriser

Bl
Gipsmask

E
C
A
Planering och utförande
Hur du utformar och skapar en karikatäristisk mask
Kan planera och utföra arbetet såsom att kombinera former, färger på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan planera och utföra arbetet såsom att kombinera former, färger på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan planera och utföra arbetet såsom att kombinera former, färger på ett mycket väl fungerande sätt.
Teknik
Hur du hanterar tekniken och materialet, gipset.
Kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt.
Kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt.
Arbetsprocessen
Hur du gått tillväga när du utformat masken.
Prövar olika kombinationer för att skapa olika uttryck.
Prövar och omprövar olika kombinationer för att skapa olika uttryck.
Prövar och omprövar systematiskt olika kombinationer för att skapa olika uttryck.
Utvärdering av arbetsprocessen.
Kan ge enkla omdömen om den egna arbetsprocessen.
Kan ge utvecklade omdömen om den egna arbetsprocessen.
Kan ge välutvecklade omdömen om den egna arbetsprocessen.