Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP bild årskurs 4 läsåret 2018-2019

Skapad 2018-05-01 18:27 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för bild under läsåret i årskurs 4
Grundskola 4 Bild
Så här kommer vi att arbeta med bild.

Innehåll

Bild årskurs 4 läsåret 2018-2019

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att kommunicera och samtala om, samt framställa bilder.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla förmågan att kommunicera med bilder

 • Göra en egen serie
 • Göra illustrationer till berättelser och dikter

¤ Utveckla sin förmåga att använda olika tekniker

 • Göra enkla tryck
 • Teckna utifrån en given mall
 • Kunna blanda olika färger med hjälp av grundfärgerna (blå, gul och röd)
 • Göra en enkel skulptur

¤ Utveckla förmågan att använda bilder på olika sätt

 • Skapa ett enkelt collage och bildmontage
 • Skapa en egen film som bearbetas i ett enkelt digitalt program med egna bilder (både rörliga och stillbilder)

¤ Utveckla förmågan att analysera bilder

 • Kunna se bildernas olika delar som linjer och färg
 • Kunna tolka bilders utformning och budskap
 • Känna till några olika konststilar ex. barock, pointillism och kubism

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Färglära
 • Måla/rita
 • Teckna
 • Enkel tryckteknik
 • Reflektera
 • Diskutera
 • Fotografera/filma och redigera 
 • Bilders budskap
 • Konstnärer och konststilar
 • Formbara material
 • Olika tekniker
 • Lära sig om verktyg

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Skapa, leka och laborera
 • Diskutera och reflektera
 • Utgå från elevernas frågor
 • Ämnesövergripande
 • Digitala verktyg
 • Svenska/SvA

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Kommunicera med hjälp av bilder
 • Skapa bilder och använda olika tekniker
 • Använda bilder för att undersöka och informera
 • Samtala och reflektera om bilders innehåll

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt). Bedömningen redovisas i matris Bild bedömningsmatris årskurs 4 läsåret 2018-2019, och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: