👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår naturruta

Skapad 2018-05-01 19:31 i Munkedalsskolan Munkedal
.
Grundskola 6 Biologi
Under våren kommer du att få undersöka en avgränsad bit av naturen mer ingående i biologin. Du kommer att lära dig mer om bl.a. djur, växter och andra organismer som finns i våra svenska skogar. Du kommer att få besöka ett område nära skolan, där du tillsammans med din grupp ska undersöka och dokumentera er naturruta under våren .

Innehåll

Uppgift:

Gruppens arbete ska dokumenteras i form av en affisch med fakta  om arter och annan information om er naturruta. Det ska tydligt synas vem som ansvarar för vad på affischen (ni gör arbetet tillsammans med delar upp olika ansvarsområden och dokumenterar några delar var).

 

I arbetet med naturrutan tränar jag på att:

 

- Ställa frågor och söka svar genom att göra undersökningar i och om naturen

 - Planera och genomföra fältstudier

 - Dokumentera mina fältstudier

 - Se biologiska sammanhang; så som ekosystem, hur organismer påverkar varandra och hur de anpassar sig till sin livsmiljö.

 - Namn på arter i min närmiljö. Hur djur och växter kan identifieras, sorteras och grupperas.

 

När jag är färdig med arbetet kan jag förklara dessa biologiska begrepp:

 

- Ekosystemen

 - Biotop

 - Art

 - Nedbrytning

 - pollinering

 - Kretslopp

 - Fotosyntes

 

 När jag är färdig med arbetet kan jag:

 

- Berätta om Carl Von Linné; Vem han var och vilken betydelse han har haft för biologins utveckling.

 - Ge exempel på kretslopp som sker i naturen.

 

 

Uppgifter

 • Naturruta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6

Matriser

Bi
Naturruta åk 4

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Har deltagit med har ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
--------------->
--------------->
Använda kunskaper för att...
...granska information,
 • Bi
Behöver stöd för att hitta lämpliga källor samt för att söka och välja lämplig naturvetenskaplig information.
Kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor.
Kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor.
Kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor.
 • Bi
Behöver stöd för att föra enkla resonemang om källornas användbarhet
För enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
För utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
För väl utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
...kommunicera muntligt eller skriftligt
 • Bi
Kan med stöd skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget.
Skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
... och ta ställning
 • Bi
Kan med stöd ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Genomföra systematiska undersökningar
 • Bi
Kan med stöd bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt efter.
Bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt efter.
Kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som efter bearbetning går att arbeta systematiskt efter.
Kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt efter.
 • Bi
Kan med stöd använda utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
Använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Bi
Kan med stöd jämföra sina och andras resultat och föra enkla resonemang.
Kan jämföra sina och andras resultat och föra enkla resonemang.
Kan jämföra sina och andras resultat och föra utvecklade resonemang.
Kan jämföra sina och andras resultat och föra välutvecklade resonemang.
 • Bi
Kan med stöd ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Ger förslag som efter bearbetning kan förbättra undersökningen.
Ger förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Bi
Kan med stöd göra enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Använda begrepp, modeller och teorier
 • Bi
Kan med stöd ge exempel och beskriva biologiska sammanhang med användning av biologins begrepp.
Grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang. Ger exempel och beskriver med viss användning av biologins begrepp.
Goda kunskaper om biologiska sammanhang. Förklarar och visar på enkla samband och något gemensamt drag med relativt god användninga av biologins begrepp.
Mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang. Förklarar och visar på enkla samband och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
 • Bi
Kan med stöd föra enkla resonemang inom aktuellt arbetsområde.
Kan föra enkla resonemang inom aktuellt arbetsområde.
Kan föra utvecklade resonemang inom aktuellt arbetsområde.
Kan föra välutvecklade resonemang inom aktuellt arbetsområde.