👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma åk 2 Prima 2 B kapitel 8

Skapad 2018-05-01 20:04 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Grundskola 2 Matematik
Det fina med matematik är att ju mer matte du kan desto fler tillfällen dyker upp där du har nytta av den.

Innehåll

Centralt innehåll

Du ska få lära dig ...

 

 • jämföra, uppskatta och mäta massa i kilo (kg) och hekto (hg)
 • om multiplikation
 • mer om subtraktion i talområdet 0 - 20

 

Du kommer att lära dig genom att ...

 

 • laborera
 • spela spel
 • redovisa hur vi tänker med hjälp av matteord
 • samtala om olika strategier vid huvudräkning och problemlösning. Hur tänker du?
 • arbeta i vår matematikbok

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
PRIMA kapitel 8

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Talområdet 0-20
Du förstår och kan räkna subtraktion med enkla strategier.
Du räknar stegvis uppåt eller nedåt för att se differensen.
Du förstår och kan räkna subtraktion med enkla strategier.
Multiplikation
Du kan se en upprepad addition som en multiplikation. Du kan multiplicera faktorerna i vilken ordning du vill och ser att produkten blir lika.
Du kan med hjälp av laborativt material se en upprepad addition som en multiplikation.
Du kan se en upprepad addition som en multiplikation. Du kan multiplicera faktorerna i vilken ordning du vill och ser att produkten blir lika.
Multiplikation
Du ser sambanden med dubbelt, två-hopp och fem-hopp
Du kan med hjälp av tallinjen göra två-hopp och fem-hopp.
Du ser sambanden med dubbelt, två-hopp och fem-hopp
Geometri
Du kan jämföra , uppskatta och mäta massa. Du förstår förhållandet enheterna kg och hg.
Du kan med hjälp och stöd jämföra, uppskatta och mäta massa i kg och hg.
Du kan jämföra, uppskatta och mäta massa. Du förstår förhållandet enheterna kg och hg.