👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage (vt 18)

Skapad 2018-05-01 22:55 i Enhet flerspråkigt lärande Grundskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Efter det här arbetsområdet ska eleverna känna till texttypen reportage och kunna jämföra med texttypen artikel.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet kommer du arbeta med reportage. Du kommer lära dig om texttypen och dess kännetecken. I slutet av arbetsområdet kommer du genomföra en intervju och skriva ett eget reportage.

Innehåll

Zadanie zaliczeniowe:

Na wcześniejszych lekcjach języka polskiego mieliście okazje zapoznać się z techniką reportażu. Po zwidzeniu miasta Gdańska macie za zadanie zdać relacje z tego miejsca zarówno w formie pisemnej jak I ustnej. Dowolny jest temat jaki macie zamiar przedstawić (mogą to być ciekawe/ interesujące miejsce/ miejsca w Gdańsku, bądź też jedzenie, armosfera samego miejsca, czy też Wasz własny pomysł) Musicie jednak w formie pisemnej zachować technikę reportażu I przedstawić swoja pracę w formie ustnej. Forma ustna też pozostawia dużą dowolność- możecie tego dokonać w formie intervju kolegi/ koleżanki, nagrać własną relację, czy też zastosować znaną już Wam technikę prezentacji w PowerPoint. Liczę na Waszą kreatywność I oryginalne pomysły. 

Powodzenia. 

 

Bedömning

Bedömning sker av det inlämnade reportaget.

Betygssättning sker utifrån tre delar:
Reportagets struktur: rubrik, ingress, brödtext.
Reportagets innehåll: gestaltande beskrivningar, röd tråd.
Reportagets språk: stavning, meningsbyggnad (stor bokstav, skiljetecken), styckeindelning, språklig variation.

Uppgifter

 • Ordkunskapsprov kapitel 7

 • Reportage

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Svenska: Reportage (VT17)

Reportage

E
C
A
Reportagets struktur
Du använder rubrik, ingress och brödtext i din text.
Du använder rubrik, ingress och brödtext på ett effektivt sätt i din text.
Du använder rubrik, ingress och brödtext på ett tydligt och effektivt sätt i din text.
Reportagets innehåll
Ditt innehåll framgår i huvudsak.
Ditt innehåll framgår och har en tydlig röd tråd.
Ditt innehåll framgår på ett välutvecklat och tydligt sätt med röd tråd.
Reportagets språk
Du följer i huvudsak skrivreglerna.
Du följer skrivreglerna och har viss språklig variation.
Du följer skrivreglerna och har en god språklig variation.

Sv SvA
Sture Retorik - muntlig presentation (Reportage)

E
C
A
Helhetsbedömning
Innehåll och struktur fungerar i huvudsak i din muntliga presentation. Presentationen är i huvudsak samman-hängande.
Innehåll och struktur fungerar relativt väl i din muntliga presentation. Presentationen är sammanhängande
Innehåll och struktur fungerar väl i din muntliga presentation. Presentationen är väl förberedd och sammanhängande med inledning och ett tydligt avslut.
Redovisning
Redovisar i mindre grupp.
Redovisar i mindre grupp.
Redovisar i mindre grupp.
Kontakt med åhörare
Talar utan alltför stor tveksamhet. Något manusbunden, lyfter blicken någon gång då och då.
Talar relativt fritt och säkert. Har ögonkontakt med åhörarna
Framträder engagerat och har god ögonkontakt med alla åhörarna.