👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oregelbundna verb i perfekt

Skapad 2018-05-02 08:24 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Område där vi testar av kunskaperna för oregelbundna verb.
Grundskola 7 – 9
ÄNTLIGEN så är det dags att kolla om DU kan de oregelbundna verben i tyska i perfektform (dåtid).

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Vi repeterar verben under lektionerna.

 I helklass undersöker vi 
1) vad ser vi för mönster i tyskan - ändelserna - vad verben slutar på
2) vilka slutsatser kan vi dra utifrån mönstret vi upptäcker
3) Vi arbetar med hur verben ska böjas i olika meningar och hur de tillämpas i översättningar och i uppsatser.

 

Bedömning

Jag kommer främst att bedöma:
- din förståelse för mönstret av oregelbundna tyska verb i perfekt

Konkretiserade mål

  • Syfte
  •                                                                               
  • M2 Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • M2 Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • Centralt innehåll
  • M2  E 9 I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  • M2  E 9 I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Undervisningen

Matriser

Tyska: Oregelbundna verb

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Kunskap om oregelbundna verb.
Din kunskap om de oregelbundna verben och dess användningsområden är bristfällig.
Du har en grundläggande kunskap om de oregelbundna verben och dess användningsområden. Det förekommer ett antal fel.
Du har en bra kunskap om de oregelbundna verben och dess användningsområden. Få fel.
Du har en mycket omfattande kunskap om de oregelbundna verben och dess tillämpning