👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten Projekt VT 2018

Skapad 2018-05-02 09:18 i Myran Dibber Sverige AB
Förskola
Vi vill att barnen ska få en förståelse för vatten i olika former, varmt, kallt, att få svar på barnens frågor. Vi har inriktat oss på barnen som är 1-4 år. Vi har valt detta tema för att barnen intresserade sig för vatten. Vi utmanar barnen med olika experiment, samtal och diskussioner om vatten.

Innehåll

BAKGRUND - BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

Barnen har under en längre period upptäckt och intresserat sig för Vatten och därifrån gör vi olika experiment och bygger på barnens funderingar och intresse. Vi som pedagoger lyssnar och ställer frågor som gör att barnen vidgar sina kunskaper.

 

MÅL

Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska vatten i olika former. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att till exempel experimentera på ett lekfullt sätt och använda våra sinnen ger vi barnen möjlighet att utveckla kunskaper kring vatten. Under vårt arbete med temat ska barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att utforska och utmanas i sitt sociala samspel.

Är att ge barnen en så lärorik, spännande och roligt sätt att lära sig nya saker på.

Att barnen själva ska tänka till, komma med hypoteser kring det vi gör och sammanfatta vad som faktiskt sker och händer.

Att flickor och pojkar ska våga ta plats i verksamheten.

Att barnen själva ska komma med ideer.

Få förståelse att vatten kan användas på många sätt.

 

METOD - GENOMFÖRANDE: Hur jobbar vi?

Förberedelser:
Vi förbereder oss för att kunna genomföra olika experiment, som fångar upp vad barnen har haft funderingar kring.
Vi ska vara både inomhus och utomhus för att upptäcka och utveckla kunskap om vatten. 

Aktiviteter:
Experiment och diskussioner. Här brukar det komma spontana frågor som vi bygger vidare på.

 

UPPFÖLJNING

Vi introducerade en experimentbok där barnen själva fick bläddra igenom för det som föll dom i smaken, vi diskuteradebåde innan och efter experimenten om vad som hände med vattnet. Barnen fick säga vad de först trodde skulle hända.

Vi provade vad som flöt och vad som sjönk med hjälp av olika föremål. Barnen fick ge sina förklaringar.

Vi smakade på olika vatten med samma utseende men, vattnet smakade något, men vad smakade det ?

Vi har planterat för att kunna koppla vatten till naturens kretslopp.

 

UTVÄRDERING

Vi blev mycket nöjda med vårt tema och känner att vi uppnådde våra mål. Vi hade många bra och givande diskussioner med barnen och barnen har reflekterat mycket över vårt tema. Vi har fått in mycket mattetänk i temat. Vi har dokumenterat genom fotografering och även på unikum.

ANALYS

Vårt tema blev lyckat. Barnen har ju själva valt temat. Därför är barnen mycket intresserade och samtalen och diskussionerna blev givande.Vi hade olika experiment. Barnen tyckte experimenten var väldigt kul och annorlunda.

UTVECKLING

Eftersom barnen tyckte det var så kul med experiment ska vi göra fler expoeriment i verksamheten för att det är ett givande sätt för dom och det händer saker som lockar barnen lite extra, upplevde vi i alla fall.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
  Lpfö98 Rev. 2016