👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla maskiner

Skapad 2018-05-02 09:21 i Ornäs skola Borlänge
Under detta arbetsområde i teknik kommer du att få lära dig mer om de enkla maskinerna. Du kommer att få lära dig mer om hur dessa fungerar var för sig samt i tekniska system.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Under detta arbetsområde i teknik kommer du att få lära dig mer om de enkla maskinerna. Du kommer att få lära dig mer om hur dessa fungerar var för sig samt i tekniska system.

Innehåll

Konkretisering av mål:

Efter avslutat område ska du kunna

 • veta vilka de 6 enkla maskinerna är.
 • förklara vad ett tekniskt system är.
 • veta hur de 6 enkla maskinerna kan användas enskilt och i tekniska system.
 • använda dig av några av de 6 enkla maskinerna
 • skriva en enklare laborationsrapport samt utforma förslag på en egen enklare laboration.
 • beskriva hur de 6 enkla maskinerna har använts och utvecklats under tidens gång.
 • enkelt beskriva mekanikens gyllene regel.


Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Visning av film
 • Praktiska övningar i grupp samt enskilt
 • Laborationer samt skrivande av laborationsrapporter
 • Diskussioner i grupp samt helklass
 • Läsning och instuderingsfrågor

 

Bedömning:

Du kommer att få möjlighet att visa dina muntliga kunskaper och tekniska förmågor under diskussioner i grupp och helklass samt vid praktiska övningar. Du kommer även att få möjlighet att visa dina skriftliga kunskaper och förmågor under dokumentation, laborationsrapporter och en avslutande skriftlig slutuppgift.

Bedömning sker löpande i den dagliga verksamheten, där målen för vad som bedöms under lektionstillfället presenteras och skrivs ned vid genomgången. Arbetsområdet avslutas med en skriftlig slutuppgift samt ett muntligt praktiskt prov i mindre grupp.

 

 

Ord och begrepp:

hypotes, motivering, konstruktion, enkla maskiner, tekniskt system, den kupade handen, hävstång, lutande plan, skruv, kil, hjul, block och talja, mekanikens gyllene regel

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6