👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent år 7

Skapad 2018-05-02 10:06 i Söderskolan Falkenberg
Vi lär oss mer om procent.
Grundskola 7 Matematik
Vi lär oss mer om procent.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

När du är klar med området skall du kunna:

 • använda begreppet procent i enkla sammanhang.
 • kunna växla mellan procentform, bråkform och decimalform.
 • beräkna hur mycket en viss procent är av något.

Undervisning och arbetsformer

 

Vi kommer variera undervisningen med 

 • Genomgångarn(lärare och webmath)
 • Arbete i boken 
 • Arbete med stenciler
 • Problemlösning

 

Bedömning - vad och hur

Följande kommer bedömas under arbetsområdet:

 • Ditt arbete under lektionstid, muntligt, men även dina skriftliga redovisningar
 • Diagnos
 • Muntligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9