👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sårbara platser 9:an

Skapad 2018-05-02 10:08 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 9 Geografi
Naturkatastrofer har berört människor sedan urminnes tider och har påverkat våra samhällen. Historiker har dragit kopplingar till översvämningar i Mellanöstern och Egypten till deras olika kulturers antika gudar då de regelbundna översvämningarna vid Nilen har lett till ordningsamma och "goda" gudar medan de mer oregelbundna översvämningarna vid Irak och Iran skapade mer oförutsägbara och hänsynslösa gudar. Idag påverkar naturfenomen världen lika mycket om inte mer och många fattiga länder i världen har svårt att förebygga naturkatastrofer och deras konsekvenser. Detta leder i sin tur till att deras ekonomier hålls tillbaka på grund av de ekonomiska kostnaderna som skapas. Naturkatastrofer innebär ofta också ett högt pris i människoliv. Då växthuseffekten och klimatförändringar varje år blir större och större kommer detta bara bli värre världen över.

Innehåll

Syfte:

Denna uppgift ni skall göra är menat att ge en ökad förståelse för olika områden i världen och deras utsatthet för naturkatastrofer och klimatförändringar samt vilka problem dessa områden står inför framtiden. Det skall även ge er en chans att förbereda er inför uppsatser på en gymnasienivå och möjlighet att öva er förmåga att söka och utvärdera information.

Uppgift:

Ni ska skriva en uppsats om en sårbar plats i världen som är utsatt för naturkatastrofer. Detta ska vara en specifik plats som berörs av exempelvis torka, översvämningar, värmeböljor, jordbävningar eller Tsunamis. Ni ska INTE välja ett helt land att skriva om utan en specifik plats, exempelvis om man vill skriva om översvämningar i Pakistan ska man skriva om de delar i landet som faktiskt är utsatta för översvämningar och inte landet i sin helhet. Ni skall också uppmärksamma att ni skall skriva om områden som är utsatta för naturkatastrofer så områden som utsatts för katastrofer som orsakats av människor (krig, farlig infrastruktur eller ekonomisk kollaps orsakat av människor) räknas inte.

I uppsatsen skall ni beskriva platsen, vilken typ av naturkatastrof som platsen är utsatt för samt orsakerna till detta. Med detta menas att ni skall kunna redogöra och resonera kring både naturliga samt sociala orsaker till att ett område och dess befolkning är hotat. Utöver detta måste ni också kunna ge olika alternativ till hur situationen skulle kunna lösas eller underlättas samt reflektera över hur lätta eller svåra dessa lösningar skulle vara att genomföra.

Uppsatsen skall helst ha ett omfång på 4-6 sidor samt vilka källor ni har använt, kvalitet är dock viktigare än kvantitet. Wikipedia får användas som ett hjälpmedel och för inspiration men är inte godtagbar som källa i själva uppsatsen. (Förslagsvis kan ni söka i Wikipedia på deras källor i en artikel) Utöver detta är det fritt fram med vilka källor ni använder så länge ni använder relevanta och säkra källor.

Er text måste även innehålla bilder på/från området som visar platsens utsatthet eller katastrofen platsen berörs av, samt skall ni även visa kartor på var platsen befinner sig i världen/landet det ligger i samt exempelvis kartor som visar översvämningarna/jordbävningarna/jordskred så att läsaren (jag) får en klar bild över var platsen ligger och hur naturkatastroferna påverkar den.

Bedömning:

Texten ni skriver kommer bedömas utifrån hur ni beskriver en sårbar plats, de naturkatastrofer som hotar platsen och de naturliga samt sociala orsakern. Ni bedöms även på de förslag på potentiella lösningar till platsens sårbarhet samt de möjliga svårigheterna som finns med att införa dessa lösningar. Enkla beskrivningar, förklaringar och resonemang samt inga bilder eller kartor leder till ett E. Mer nyanserade beskrivningar, förklaringar och resonemang och relevanta kartor och bilder leder till ett C och väl nyanserade och utförliga beskrivningar, förklaringar och resonemang med relevanta kartor och bilder leder till A. Detta innebär inte att en text plus kartor och bilder leder i sig självt till ett högre betyg än E utan er text måste också vara mer utförlig.

För att uppnå ett omdöme på A nivå skall ni även jämföra den plats ni valt med en annan plats i världen som inte är lika utsatt och förklara varför så är fallet. Exempelvis varför anses deltaområdet i Bangladesh vara en utsatt plats men inte kusterna i Nederländerna trots att båda hotas av översvämningar?

Tidsplan:

Ni har från och med att ni får denna uppgift fram till Fredag 18/5 på er att skriva denna uppsats varav vid slutet av lektionen skall uppsatsen och alla bifogade dokument (Kartor, grafer och källor) lämnas in. Detta är totalt 7 lektionstillfällen samt möjlighet att arbeta hemma.

Vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

18

Lediga

Lediga

 

Uppsatsskrivning

Uppsatsskrivning

19

Uppsatsskrivning

Uppsatsskrivning

 

Lediga

Lediga

20

Uppsatsskrivning

Uppsatsskrivning

 

Uppsatsskrivning

Uppsatsskrivning och inlämning

Lycka till!

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  C 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  A 9