👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My English-speaking country

Skapad 2018-05-02 10:21 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 9 Engelska
You have been assigned to promote your country at the international tourist convention for English-speaking countries in Johannesburg 2018. Write an essay (300 – 500 words) about what makes your country a good destination for tourism.

Innehåll

You have been assigned to promote your country at the international tourist convention for English-speaking countries in Johannesburg 2018.  Write an essay (300 – 500 words) about what makes your country a good destination for tourism. Some point to include in your text could be:

 

·         A brief summary of the history of the country

 

·         The name of the capital city and other major cities

 

·         Basic facts (currency, population, type of government – monarchy/republic, other languages than English etc)

 

·         Famous and/or historical sights (e.g. a building, a beach, a battlefield etc)

 

·         Fun activities to do

 

·         Celebrities (any famous people from your country?)

 

·         Specific words used in your country, and what they mean in British or American English

 

 

Good Luck!   

Matriser

En
Engelska kunskapskrav åk 9

E
C
A
Eleven kan välja texter från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.