👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Godnatt Mister Tom (åk 7)

Skapad 2018-05-02 10:55 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Svenska
Vi läser boken "Godnatt Mister Tom" av Michelle Magorian gemensamt i klassen. Boken handlar om vänskapen mellan Mister Tom och pojken William och utspelar sig under andra världskriget. Boken har blivit en älskad klassiker.

Innehåll

 Målet med arbetsområdet

  • utveckla din förmåga att läsa, förstå och tolka skönlitteratur
  • utveckla din förmåga att leda och delta i samtal
  • utveckla din förmåga att skriva olika sorters texter 
  • utveckla din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift (bokfrågor, diskussioner, skrivuppgift)
  • utvecklar förmågan att se hur text och bild samspelar

 

 Instruktioner, läsplanering och uppgifter läggs ut i Classroom.

 
 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sv
Läsprojekt - Godnatt Mister Tom

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och sammanfatta
Förmåga att sammanfatta och förstå vad du läser. Du visar detta när du svarar på bokfrågor.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och förstå
Förmåga att tolka och analysera det du du läser. Du visar detta i svaren på bokfrågorna samt
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva
Förmåga att skriva olika slags texter där du följer regler för skiljetecken, stavning, styckeindelning, meningsuppbyggnad etc. Du visar detta i skrivuppgifterna.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.