👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 5: Sannolikhet och statistik

Skapad 2018-05-02 10:59 i Victoriaskolan Grundskolor
Beskrivning av vad eleverna kommer att jobba med inom ämnet matematik under våren i årskurs nio.
Grundskola 9 Matematik
Här kommer du att lära dig hur stor sannolikhet är för en eller flera händelse samt kunna välja ett bra redovisnings sätt.

Innehåll

Kapitel 5 Sannolikhet och statistik

Du kommer att lära dig:

 • beräkna sannolikhet för en och flera händelser
 • skillnaden mellan oberoende och beroende händelser
 • hur träddiagram kan användas för att på ett enkelt sätt visa händelser i flera steg
 • beräkna sannolikhet med hjälp av komplementhändelsen
 • om kombinatorik
 • tolka och använda lägesmått
 • vad spridningsmått är och hur det kan anges
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang 
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Redovisningssätt:

Dina kunskaper på kapitel 5 bedöms under lektioner, på nationella provet som hör till sannolikhet och statistik och du skriver E-prov.

Matriser

Ma
MATEMATIK kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
E
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.