👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling 8an vt-18

Skapad 2018-05-02 11:04 i Gudhemsskolan Falköping
Grundskola 8 Geografi
Om hållbar utveckling

Innehåll

Syfte

Du ska ha kunskaper om:

 Geografi

 • klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Exempel på människans skadliga påverkan på miljön.
 • sårbara platser som riskerar översvämningar, torka och jordbävningar. Hur dessa kan förutses, förebyggas och vilka konsekvenser det kan få.
 • intressekonflikter om naturresurser till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • förnybara energikällor
 • samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurs.

 

 

Arbetssätt

Du kommer få ta del av genomgångar, gruppdiskussioner och gruppuppgifter samt skriva en skriftlig inlämningsuppgift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9