👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Infektionssjukdomar

Skapad 2018-05-02 12:36 i Bohusskolan Ale
Grundskola 8 Biologi
Detta arbetsområde handlar om celler, bakterier, virus samt hur infektionssjukdomar kan smitta, spridas, behandlas och, när det går, botas.

Innehåll

Under några veckor skall vi arbeta med hur infektionssjukdomar påverkar individer och samhällen både globalt och historiskt.

Vi börjar med att lära oss grundläggande fakta om celler, bakterier och virus samt går igenom aktuella områdets begrepp. Vi kommer sedan skriva en kortare faktatext om en infektionssjukdom och avsluta med att i grupper diskutera och komma överens om en enkel strategi för sjuk- och hälsovårdspolicys för olika delar av världen.

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

 • hur väl du kan redogöra för områdets begrepp och använda dem i en kort faktatext.
 • hur väl du kan samtala om och diskutera hur infektionssjukdomar har och kan bekämpas i olika delar av världen.
 • hur väl du kan beskriva och förklara hur naturvetenskapliga inovationer och upptäckter som mikroskop, vaccin och antibiotika påverkat människor och samhällen.

Under lektionerna kommer vi att:

 • ha genomgångar om de aktuella begreppen
 • se filmer om cellen, bakterier, virus mm
 • läsa och skriva texter om olika infektionssjukdomar
 • diskutera hur infektionssjukdomar kan bekämpas.

Material vi kommer att använda

 • olika filmer från SLI:

Cellstaden

Mikroorganismer

Immunförsvaret

kroppsgranskarna

Cellens sista strid

 • Hemsidor

Storleksskillnader

 

Power Point, infektionssjukdomar

Centrala begrepp: 

 • Cell
 • Bakterier
 • Virus
 • Immunförsvar
 • Immunitet
 • Antikroppar
 • Inkubationstid
 • Symptom
 • Infektion
 • Epidemi/Pandemi
 • Vaccination
 • Antibiotika
 • Resistens
 • Antibiotikaresistens

Bedömningsuppgift:

 • Mindre kunskapstest om områdets begrepp.
 • Kort faktatext om en infektionssjukdom.
 • Samtal och diskussion i grupp om hur olika sjukdomar kan bekämpas
 • Kort presentation av gruppens strategi för sjukdomsbekämpning

Uppgifter

 • Min infektionssjukdom

 • Begreppstest infektionssjukdomar

Matriser

Bi
Kunskapskrav, infektionssjukdomar

Granska, kommunicera och ta ställning till information

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med ...motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
... enkla ...
...utvecklade..
...välutvecklade...
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som ...
…till viss del för diskussionerna framåt.
…för diskussionerna framåt.
…för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan använda informationen på ett ... fungerande sätt i diskussioner och för att skapa ... texter och andra framställningar med ... anpassning till syfte och målgrupp.
…i huvudsak ... ... enkla ... ... viss ...
...relativt väl ... ... utvecklade ... ... relativt god ...
…väl ... ... välutvecklade ... ... god ...

Biologi i natur och samhälle

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har ... kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ... dessa med ... användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
...grundläggande... ... ge exempel och beskriva ... ... viss ...
… goda ... ... förklara och visa på samband inom ... ... relativt god ...
… mycket goda ... förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag ... god ...
Eleven kan föra ... resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på ... samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
... enkla och till viss del utvecklade ... ... enkelt identifierbara ...
... utvecklade och relativt väl underbyggda ... ... förhållandevis komplexa ...
..välutvecklade och väl underbyggda ... ... komplexa ...
Eleven kan ... några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
... ge exempel på och beskriva ...
... förklara och visa på samband mellan ...
... förklara och generalisera kring ...