Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik/Teknik: Rörelse och konstruktion

Skapad 2018-05-02 15:00 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola 4 Teknik Fysik
Friktion, rörelse, fordon och konstruktion. Vad är detta för något? Tillsammans med kamrater i klassen får du i detta arbetsområde möjlighet att konstruera (bygga), utforska begreppen rörelse, fordon och friktion.

Innehåll

Mål enligt LGR 11

Du ska utveckla din förmåga att:

- konstruera och bygga ett fordon efter egna idéer

- läsa, tolka och bygga efter en ritning

- planera och genomföra undersökningar

- dokumentera dina undersökningar med text och bild

- berätta om olika tekniska lösningars fördelar och nackdelar

- förklara ord och begrepp inom fysik och teknik

 

 Undervisning

Du kommer att få göra olika uppdrag som handlar om konstruktioner, följa ritningar, göra egna ritningar, göra undersökningar och förbättra konstruktioner. Dokumentationen för varje uppdrag samlar du i en mapp.

I slutet av temat konstruerar du ett nytt fordon som ska tillgodose förutbestämda krav.

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 

 • arbeta tillsammans med dina klasskamrater.
 • följa, förstå och delta i diskussioner
 • bygga efter en ritning
 • dokumentera ditt eget arbete
 • förstå nya ord och begrepp
 • planera och utföra enklare konstruktioner

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: