👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Hälsa, sjukdomar och pubertet. M4

Skapad 2018-05-02 15:06 i Musiklådan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vad behöver kroppen för att må bra? Följ med, så tar vi reda på svaret!

Innehåll

Syfte

Efter arbetsområdet ska du kunna:

- förklara kostens, sömnens och motionens värde för hälsan.

- namnge och beskriva några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och

behandlas.

- berätta om hur beroendeframkallande medel kan påverka hälsan.

Arbetssätt / Undervisning

Du utvecklar dina förmågor genom:

- genomgångar

- diskussioner i helklass och grupp

- filmer

- övningar enskilt och tillsammans med andra

Bedömning / Dokumentation

Vad ska bedömas?

- din förmåga att förklara kostens, sömnens och motionens värde för hälsan

- din förmåga att namnge några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

- din förmåga att resonera kring beroendeframkallande medel..

Du bedöms fortlöpande under lektionerna.
Under arbetet kommer du att arbeta med olika övningar som sedan ligger till grund för en samlad slutbedömning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi Kunskapskrav år 4-6

F
E
C
A
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa
och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa
och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
med viss användning av biologins begrepp.
med relativt god användning av biologins begrepp.
och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.