👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys (9)

Skapad 2018-05-02 20:07 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Bild
Har bilden ett budskap? Utformas det olika beroende av media? Nu ska vi lära oss mer om hur man kan analysera och granska bilder i vår omvärld.

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

OBS! För bedömning krävs att du har tilldelat din Powerpoint till Bildläraren. Det är VIKTIGT att du i filformatet uppgett dina uppgifter i rätt ordning, dvs (först klass sedan namn).

Innehåll

Arbetsområdet handlar om bildanalys.

Genomförande

Du kommer genom flera steg att få genomgångar i hur en bildanalys kan gå till och du kommer att få en analysmall att följa. Vi börjar med att göra en Powerpoint där du genom ett TEMA presenterar en; Miljöbild, helbild, halvbild, närbild extrem närbild, grodperspektiv och fågelperspektiv, samt centralperspektiv  Du ska sedan analysera två bilder. Du börjar med att göra en analys av din miljöbild, sedan gör du en analys av ett konstverk. Dessa analyser lämnas in i din Powerpoint. (se redovisning nedan).

I mån av tid och när analyserna är färdiga, ska du göra en praktiskt uppgift genom att framställa en bild (hantverksmässigt) baserad på de tankar och associationer ditt valda konstverk väckte. Material väljer du själv, men jobba gärna i stort format. Bilderna kommer att presenteras för och analyseras av en lärare.

Redovisning

Nr 1. Du ska lämna in din Powerpoint med dina bilder miljöbild helbild osv.

Nr 2. Du ska lämna in en analys på din översiktsbild (se https://urskola.se/Produkter/197518-Orka-plugga-Att-skriva-bildanalys) eller (separat uppgift).

Nr 3. Du ska lämna in en analys på en Konstbild (Vincent van Gogh "Stjärnnatt") eller (Edvard Munch "Skriet") (se separat uppgift)

Nr 4. Alt, en film parafras på max 3min. Jämför se (https://www.youtube.com/watch?v=cbvdzQ7uVPc och https://www.youtube.com/watch?v=6CdiPYNESTc)

Nr 5 Bildtidning (se separat uppgift)

 

OBS! För bedömning krävs att du har tilldelat din Powerpoint till Bildläraren. Det är VIKTIGT att du i filformatet uppgett dina uppgifter i rätt ordning, dvs (först klass sedan namn).

 Meddela mig snarast om du behöver redovisa uppgiften/ uppgifterna muntligt. Sista inlämning måndag den 28 maj 2018. 

Uppgifter

 • Bildanalys

 • Bildanalys

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bild åk 9 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
KOMMUNICERA
* kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Du berättar med bilder som **delvis** visar dina idéer och ditt budskap med ett **enkelt** bildspråk.
Du berättar med bilder som visar dina idéer och ditt budskap på ett **varierat** sätt med ett **utvecklat** bildspråk.
Du berättar med bilder som visar dina idéer och ditt budskap på ett **varierat och idérikt** sätt samt med ett **välutvecklat** bildspråk.
SKAPA
* skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett sätt som **oftast fungerar** när du skapar dina bilder.
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett **fungerande och varierat** sätt när du skapar dina bilder
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett **väl fungerande, varierat och idérikt** sätt när du skapar dina bilder.
SKAPA
* skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du **prövar** olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett sätt som **oftast fungerar**.
Du **prövar och omprövar** olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett **fungerande och varierat** sätt.
Du **prövar och omprövar systematiskt** olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett **väl fungerande och varierat** sätt.
SKAPA
* skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett **utvecklat och varierat** sätt.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett **väl utvecklat, varierat och idérikt** sätt.
UNDERSÖKA OCH PRESENTERA
* undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Du **bidrar** till att utveckla idéer inom olika ämnesområden. När du presenterar dina bilder ger du **enkla** omdömen om din arbetsprocess.
Du utvecklar **delvis** dina egna idéer inom olika ämnesområden som efter **viss bearbetning** leder arbetet framåt. När du presenterar dina bilder ger du **utvecklade** omdömen om din arbetsprocess.
Du **utvecklar** dina egna idéer inom olika ämnesområden som efter **bearbetning** leder arbetet framåt. När du presenterar dina bilder ger du **välutvecklade** omdömen om din arbetsprocess.
ANALYSERA
* analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
Du tolkar, beskriver och ger exempel på olika bilders uttryck, funktion och innehåll på ett **enkelt** sätt med **viss användning** av ämnesspecifika begrepp.
Du tolkar, beskriver och ger exempel på olika bilders uttryck, funktion och innehåll på ett **utvecklat och relativt väl underbyggt** sätt med **relativt god användning** av ämnesspecifika begrepp.
Du tolkar, beskriver och ger exempel på olika bilders uttryck, funktion och innehåll på ett **väl utvecklat och väl underbyggt** sätt med **god användning** av ämnesspecifika begrepp.