👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massa och vinklar

Skapad 2018-05-02 20:33 i Örbyhus skola åk 7-9 Tierp
Grundskola 5 Matematik
Du ska nu få arbeta med massa och vinklar. Du ska få jämföra, uppskatta och mäta massa och vinklar. Du ska även få rita vinklar och beräkna vinkelsumman i olika figurer. Lycka till!

Innehåll

Hur gör vi?

 - lyssnar på genomgångar

 - diskuterar och arbetar enskilt, parvis, i grupp samt helklass

 - arbetar i boken Koll på matematik

 - tittar på filmer

https://www.youtube.com/watch?v=ESJiLJ8_FbQ

https://www.youtube.com/watch?v=UmzCRIytjTg

https://www.youtube.com/watch?v=kaR-nlcLwWY

https://www.youtube.com/watch?v=Wl5kga3lnVs

 

Vad ska du kunna?

Du ska utveckla kunskaper om:

 • att enhetsomvandla massa
 • att jämföra, uppskatta och mäta massa
 • att jämföra, uppskatta och mäta vinklar
 • att rita vinklar
 • att beräkna vinkelsumman i fyrhörningar och trianglar

Vilka förmågor ska vi använda?

 • problemlösning
 • begrepp
 • metod
 • kommunikation och resonemang

Viktiga begrepp:
massa, vinkel, vinkelsumma, vinkelben, vinkelbåge, vinkelspets, rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, grader, hake

Så här visar du vad du kan:

 - aktivt delta på lektionerna

 - vara delaktig i muntliga diskussioner och resonemang

- genom att göra uppgifter i matteboken

 - test efter kapitlet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6