👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sof Statistik - Undersökningar åk 1

Skapad 2018-05-02 21:23 i Sofiebergsskolan Halmstad
Grundskola 1 Matematik
Du ska göra en undersökning och ett diagram.Tycker du bäst om vanilj eller choklsdglass? Ditt diagram visar att det är fler som tycker om vaniljglass än chokladglass.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Jag ska lära mig att
 • utföra en enkel undersökning.
 • samla data i en tabell.
 • göra ett stapeldiagram.
 • beskriva resultatet.

 

Hur ska jag lära mig?

Jag ska lära mig genom att
 • göra en undersökning tillsammans med en kamrat.
 • göra en tabell av undersökningen i ett stapeldiagram.
 • redovisa visa min undersökning och använda begreppen fler-färre-färst,
 • redovisa undersökningen och tabellen för kamrater.
 • göra en undersökning hemma och redovisa den i ett diagram (läxa)

 

Hur ska jag visa vad jag har lärt mig?

Jag ska visa genom att
 • vara aktiv när jag redovisar min undersökning
 • vara aktiv och ställa frågor om kamraters undersökningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3