👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården

Skapad 2018-05-03 07:42 i Apelskolan Falkenberg
Bondgården
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vi lär oss om bondgården och dess djur.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få lära dig mer om bondgården och om djuren som finns på en bondgård. Du ska även få lära dig om vilka växter som bonden brukar odla.

Bedömning - vad och hur

Du visar att du förstår genom att du är aktiv på lektionerna i diskussioner och i andra uppgifter.

Du ska kunna vad djuren heter och ser ut och vad man kan odla på bondgården.

Du ska även förstå vilken nytta bondgården har i vårt liv.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att läsa om olika djur och djurfamiljerna.

Du kommer att skriva faktatexter.

Du kommer att se på filmer.

Vi kommer att ha klassdiskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3