👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

START på fjärilen

Skapad 2018-05-03 07:49 i Björkås förskola Ludvika
En mall att utgå från när den pedagogiska förskoleverksamheten/arbetsområdet ska planeras. (Reviderad ht-2016)
Förskola
START är ett material som tränar och utvecklar de yngsta barnens sociala förmåga.

Innehåll

Temat/aktiviteten

Vi arbetar med START  som grundlägger barnens förmåga att känna igen olika känslor. Arbetet med att känna igen olika känslor för att utveckla förmågan att samspela med andra människor. Att stärka vi- känslan.

 

Var är vi?

Barnen behöver utveckla sin förmåga att leva sig in i sina kompisars situationer och samspela med andra.

 

 

Vart ska vi?

 Genom START får barnen på ett tydligt sätt lära sig förmågan att se andra människor, dela glädje, vänta på sin tur, dela med sig, lyssna till ja och nej, Genom START tränar barnen sin språkutveckling.

 

Hur gör vi?

Vi arbetar med START materialet i mindre grupper. Vi arbetar med en känsla i taget. Pratar kring det i olika situationer där känslan kommer in. Som barnen känner igen och kan relatera till i sin vardag.

Vi tar in arbetet med START medvetet i olika lekar, där barnen kan relatera till olika känslor.

 

Läroplanen

Vilka läroplansmål är kopplade till aktiviteten/arbetsområdet? (max 3 mål)

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016