👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författare - verk - samhälle

Skapad 2018-05-03 07:58 i Fuxernaskolan F-6 Lilla Edet
Ett arbetsområde som eleverna själva planerar innehållet i med fokus på kunskapskraven kring litteraturhistoria och författare.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Hur påverkas en författare av det samhälle den lever i?

Påverkas samhället av litteratur?

Innehåll

Syfte

Du kommer att läsa och titta på hur olika skönlitterära texter är kopplade till författare och den tid de tillkom i .

För att nå dit kommer du att framför allt fokusera på förmågan att analysera, men du kommer också att använda dig av din metakognitiva förmåga i form av att tolka, värdera och reflektera.

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Du ska lära dig:

-läsa texter från olika tider

- se samband mellan text - författare - samhälle

 

 

 

 

 

 

 

Undervisning/Metoder

Ni kommer tillsammans att diskutera fram och sedan välja vilken/vilka författare och tidsepoker som du arbetar vidare med.

Du kommer att arbeta med att

 • läsa utdrag eller en bok
 • läsa/titta på information om författarens liv
 • läsa/titta på information om den tidsepok du valt

 

Bedömning och redovisning

 • Du skriver en text i samarbete med so och i svenska bedöms nedanstående kunskapskrav.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Budskap - Författare - Samhälle

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Metakognitiv förmåga - tolka
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan resonera kring tydliga budskap i texten/filmen och gör enkla kopplingar till sådant du själv har tankar och kunskaper om. Det kan t ex vara att du ser likheter och skillnader eller orsaker och konsekvenser.
Du kan resonera kring budskap, både tydliga och dolda. Du visar med exempel och förklarar tydligt hur du ser kopplingar till egna tankar, kunskaper och omvärldsfrågor.
Du kan resonera kring budskap, både tydliga och dolda. Du visar med tydliga exempel och förklarar detaljerat och tydligt hur du ser kopplingar till egna tankar, kunskaper och omvärldsfrågor.
Analysförmåga
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan enkelt berätta hur sambandet mellan författaren och texten/filmen ser ut. T ex att författaren barndom var olycklig och därför skriven hen om uppfostran.
Du resonerar kring vad och hur kopplingen mellan författaren och texten ser ut. Orsaker och konsekvenser hjälper dig att höja ditt resonemang.
Ditt resonemang om författare och text är utvecklat och du ser på detaljer och olika aspekter i författarens liv för att beskriva sambandet.
Analysförmåga
.
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du förklarar på ett enkelt sätt hur samhället som författaren levde i påverkade hens sätt att skriva/innehållet i verket.
Genom att ge exempel på och förklara vad som påverkades och på vilket sätt, höjer du nivån i ditt resonemang
Du har tydliga och väl passande exempel och förklaringar kring kopplingen författare -verk- samhälle.