👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska minoriteter och minoritetsspråk

Skapad 2018-05-03 08:24 i Fyllingeskolan grs Halmstad
Vi arbetar under några veckor med minoritetsgrupper i Sverige utifrån de minoritetsspråk som fastställdes i lag år 2000.
Grundskola 9 Svenska Samhällskunskap
Vi arbetar under några veckor med minoritetsgrupper i Sverige utifrån de minoritetsspråk som fastställdes i lag år 2000.

Innehåll

Centralt innehåll Lgr 11

Undervisningen i svenska och samhällskunskap ska ge dig kunskaper om:

 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
 • De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Du ska också få tillfälle att öva dina färdigheter i att tala, lyssna och samtala:

 • Genom muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv.
 • Genom anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.
 • Genom användning av olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

 

 

Så här arbetar vi och redovisar kunskaper

 • Vi tittar gemensamt på utbildningsradions (UR) kunskapsprogram: "Jakten på språket".
 • Du arbetar i liten grupp med att förbereda en minilektion kring en minoritetsgrupp.
 • Du deltar aktivt i grupparbetet och i den muntliga redovisningen.

Uppgifter

 • Minoritetsspråk

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9

Matriser

Sv Sh
Svenska minoriteter och minoritetsspråk

Du har ännu inte kunskaperna eller färdigheterna som krävs för betyget E.
E
C
A
Kunskaper
Du har grundläggande kunskaper om den av Sveriges nationella minoriteter, som ni arbetat med, deras särställning och rättigheter.
Du har goda kunskaper om den av Sveriges nationella minoriteter, som ni arbetat med, deras särställning och rättigheter.
Du har mycket goda kunskaper om den av Sveriges nationella minoriteter, som ni arbetat med, deras särställning och rättigheter.
Källor
Du kan söka information och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan söka information och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt.
Redovisning
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll.
Du redovisar med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du redovisar med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du redovisar med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.