👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Comprehension

Skapad 2018-05-03 08:26 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Engelska

This section is about comprehension, it is about working on understanding english through reading and listening.

Innehåll

I detta område kommer vi att arbeta med vår förståelse av engelska på olika vis. Vi kommer att läsa texter och översätta dem, arbeta med enskilda ord och utveckla vårat ordföråd. Vi kommer även att lyssna på engelska och arbeta med det samt även öva på uttal och tal för att uttöka förståelsen. Vi kommer även att titta på gamla nationella prov. 

Området har altså flera moment varav vissa är viktigare än andra och de delas på classroom. 

Betygsättning sker i matris

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
    En
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
    En

Matriser

En
Comprehension

Ny nivå
Ej uppnåt betyg
Nivå 1
Uppnåt E
Nivå 2
Uppnåt C
Nivå 3
Uppnåt A
Föstå Tal
Har ej visat sig förstå tal i tillräcklig mån.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Förstå skrift
Har ej visat sig förstå skrift i tillräcklig mån.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Välja & använda strategi
Har ej visat sig ta hänsyn till olika strategier som finns tillgängliga.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Formulera sig i tal
I muntlig framställning har eleven ej uttryck sig begripligt i tillräcklig mån.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.