👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2018-05-03 08:34 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Geografi
Hållbar utveckling är prioriterat inom FN och EU. FN har arbetat med att ta fram uppsatta mål för att komma till rätta med problemen som mänskligheten ställts inför. Vad innebär dessa mål? Vad behöver vi människor göra för att målen ska lyckas uppnås?

Innehåll

Ni kommer arbeta med en gruppuppgift. 

Instruktioner

Ni ska skapa en PowerPoint som ni ska presentera inför klassen. Dessutom ska varje grupp lämna in ett faktablad. Presentationen ska innehålla bilder och text. Texten ska skrivas i punktform och vara kortfattad. Faktabladet ska fungera som stödanteckningar och det ska finnas en utförlig faktaredovisning i den och ska lämnas in till Emil. Faktabladet ska dessutom innehålla en källförteckning, det vill säga vilka källor ni har använt. Källorna skriver ni upp i punktform längst bak i faktabladet. Ni får gärna använda er av egna filmer och bilder i eran PP. Viktigt att ni säger till undervisande lärare om ni vill använda er av egna bilder/filmer. 

Varje grupp ska:

• Definiera(förklara)vad begreppet hållbar utveckling innebär.

• Undersöka den historiska bakgrunden till Agenda 2030? Varför har de satt upp dessa mål? Ge exempel!

• Vilket/vilka perspektiv tillhör era mål? Är det ur det sociala, miljömässiga(ekologiska) eller ekonomiska perspektivet. Motivera varför!

• Förklara innebörden av era tilldelade mål! Undersök varför och vad som behövs förändras samt hur(handlingsplanen)man ska arbeta för att respektive mål ska bli uppfyllt!

• Hur arbetar Sverige för att uppnå målen?

• Vilka personer och vilka departement i Sverige är ansvariga för att respektive mål ska bli uppfyllt? Vilka positioner (exempelvis miljöministern) har dessa personer?

• Vad kan privatpersoner/kommuner i Sverige göra för att målen ska bli uppfyllda? Om ni inte hittar fakta kring detta, försök att ge relevanta och så trovärdiga förslag som möjligt. Undersök hur Ale kommun arbetar med målen! Kontakta kommunen eller kolla på kommunens hemsida! Glöm inte att källhänvisa! 

Tips på källor

https://www.so-rummet.se/kategorier/geografi/miljokunskap#

https://xn--digilr-fua.se/inloggad/so-laromedel/geografi/manniskans-miljo/textavsnitt/hallbar-utveckling-och-vattenkonflikter

https://xn--digilr-fua.se/inloggad/so-laromedel/geografi/manniskans-miljo/textavsnitt/hallbar-utveckling-och-vattenkonflikter

https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn-2/fns-arbete-for-utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda2030-och-de-globala-malen/globala-malen/

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/

http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

http://www.regeringen.se/48e36d/contentassets/a69f085ada12410989115a1ff64be6d8/att-forandra-var-varld-agenda-2030-for-hallbar-utveckling

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?article=V6091&db=3

 

https://prezi.com/_ujtpxlf-wd-/copy-of-hallbar-utveckling/

 

Uppgifter

  • Faktablad

  • Presentation

Matriser

Ge
Hållbar utveckling

F
E
C
A
GE-1
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
GE-2
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
GE-8
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.