👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oförklarliga och mystiska händelser

Skapad 2018-05-03 08:42 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 6
Under ca 7 veckor ska vi arbeta med det här avsnittet i Simsalabim. Vi kommer att öva på berättelser och muntliga redogörelser i Simsalabim och vi kommer att lära känna nya författare och texter.

Matriser

Oförklarliga och mystiska händelser

Rubrik 1

F
E
C
A
Skriva
Skriva berättelse med en tydlig röd tråd, ett tydligt innehåll och en bra inledning och slut.
Du har ännu inte visat att du kan skriva berättelse med en tydlig röd tråd, en bra inledning och slut.
Du kan skriva en berättelse med ganska tydlig röd tråd, innehåll, inledning och slut.
Du kan skriva en berättelse med tydlig röd tråd, innehåll, inledning och slut.
Du kan skriva en berättelse med mycket tydlig röd tråd, innehåll, inledning och slut.
Muntlig redogörelse
Förbereda och genomföra en muntlig redogörelse.
Du har ännu inte visat att du kan planera och genomföra en muntlig redogörelse.
Du har visat att du kan planera och genomföra en muntlig redogörelse med viss säkerhet.
Du har visat att du kan planera och genomföra en muntlig redogörelse med god säkerhet.
Du har visat att du kan planera och genomföra en muntlig redogörelse med mycket god säkerhet.
Skriva
Stavning, skiljetecken och styckeindelning.
Du har ännu inte visat att du kan stava, använda skiljetecken och styckeindelning med säkerhet.
Du har visat att du kan stava, använda skiljetecken och styckeindelning med viss säkerhet.
Du har visat att du kan stava, använda skiljetecken och styckeindelning med god säkerhet.
Du har visat att du kan stava, använda skiljetecken och styckeindelning med mycket god säkerhet.
Läsa
Att läsa en skönlitterär text med flyt.
Du har ännu inte visat att du läser en text med flyt.
Du har visat att du läser en text med ganska gott flyt.
Du har visat att du läser en text med gott flyt.
Du har visat att du läser en text med mycket gott flyt.