👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2018-05-03 08:53 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Historia
Bedömningsmatris för arbetsområdet - Antiken

Uppgifter

  • Antiken fakatablad

  • Antiken powerpoint

  • Antiken faktablad

  • Antiken powerpoint

Matriser

Hi
Kunskapskrav i historia - indelade i moment (Inkl F)

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har /...../ kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
grundläggande
goda kunskaper
mycket goda kunskaper
Eleven visar det genom att föra /...../ underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,samt om Förintelsen och andra folkmord.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
väl utvecklade och väl
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då /...../ samband mellan olika tidsperioder
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett /...../ fungerande sätt
i huvudsak
relativt väl
väl