👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Teknik Norr och Sörgården

Skapad 2018-05-03 09:02 i Bullerbyns förskola Hudiksvall
Förskola
Vi utforskar teknik i förskolan.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Teknik

 

Tidsperiod: 18/19

Förskolans namn: Bullerbyns Förskola

Grupp: Norr och Sörgården

Barnens ålder: 3-5

År och datum:

 

Vilket innehåll ska behandlas?  

 Vad är teknik? Hur möter barnen vardagens teknik? Programmering.

 

Vilka målområden i läroplanen berörs?  

”Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 • Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
 • Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Skolverket, 2010).

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?  

 

Vi erbjuder lustfyllda aktiviteter barn möter teknik exempelvis när de cyklar, tänder lampan, dukar eller vid vattenlek, när de använder föremål som tillverkats för ett speciellt behov. Barn behöver tidigt få möjlighet att ta del av hur föremål fungerar och vilken hjälp man kan ha av dem för att på detta sätt kunna öka deras intresse och förståelse av hur teknik kan användas inom fler områden i vardagen, få en grundläggande teknisk förståelse. Det ger dem i sin tur en tilltro till sin egna tekniska förmåga och ett ökat självförtroende.

Vi vill ge grunderna i programmering, både digitalt och analogt. 

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Vi pedagoger låter barnen möta teknik på ett lekfullt sätt i både planerade aktiviteter samt i vardagen i mötet med kompisar och pedagoger. Våra lärmiljöer planeras så att barnens nyfikenhet för teknik väcks och stimuleras.

Använda tillfällen i vardagen för att utforska hur enkel teknik fungerar och när det kan ges tillfälle att själv bygga och konstruera.

Utmana barnen utifrån deras egna erfarenheter, intressen, behov och åsikter.

Organisera verksamheten så att det blir möjligt för barnen att utvidga sin lek genom att se till så de har tillgång till material och utrustning som bidrar till utforskande och undersökande i vardagen.

Vi dokumenterar i vardagen och kan genom dokumenationerna ta reda barnens behov, erfarenheter och förkunskaper.

Barnen görs delaktiga genom dokumentationer som sätts upp, planering utifrån deras intressen, samt att vi samtalar om det vi gjort i våra vardagliga möten.

Vi arbetar med teknik i vår vardag, både i vardagliga spontana situationer och i planerade aktiviteter. Vi utforskar hur enkel teknik fungerar, bygger, skapar och konstruerar med hjälp av olika material, tekniker och redskap samt provar på programmering.

Göra barn uppmärksamma på det som vi pedagoger vill att de ska urskilja och uppmärksamma, genom att sätta ord på det.

Lyssna in och ta tillvara på barnens erfarenheter och göra andra barn uppmärksamma på att de kan bidra till varandras lärande.

Ge barnen möjlighet att ställa frågor och samtala om det som sker i stunden, men också om det som har hänt tidigare och det som barnen tror kommer att hända.

Använda barns erfarenheter, intressen, behov och åsikter som ett innehåll i undervisningen.

Vi arbetar både i mindre grupper samt i helgrupp, alla pedagoger på Norr och Sörgården är ansvariga. 

 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations och utvärderingsmetoder?

Pedagogiska dokumentationer i kommunens mallar för pedagogisk dokumentation. Unikum med lärloggar och kopplingar till läroplanen och planeringar gjorda utifrån projekt mm. Bilder och filmer från verksamheten.

Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare. 

 

Planeringen upprättad av:

Norr och Sörgården

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016