👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP - Tema böcker/Drama

Skapad 2018-05-03 09:43 i Borgmästarskolans Gysär Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Gymnasiesärskola Estetisk verksamhet, ESE Språk och kommunikation, SPR
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Tema böcker/Drama

Vi ska skapa genom musik, samspela med andra. Vi ska tolka olika former av kommunikativa uttryck

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Att utveckla sin delaktighet i gruppen efter sin individuella förmåga.

Känna glädje i att dramatisera och agera tillsammans.

Ska kommunicera med hjälp av de kompletterande kommunikationsverktygen i aktiviteten.

Undervisningens innehåll

Vad?

Här skriver du vad undervisningen konkret innehåller - VAD ni kommer att arbeta med för färdigheter, fakta och förmågor. Skriv på ett sätt så eleven förstår. Koppla till det centrala innehållet.

Hur?

Eleverna sitter i halvcirkel i klassrum D. Medföljande personal placerar sig så att den kan hjälpa eleven/eleverna att agera med Touch knapp samt bibehålla sitt fokus i aktiviteten.

- Vi tar fram väskan, eleverna görs delaktiga i att öppna (skapa spänning och förväntan. = Brasse metoden)

- Läser sagan tillsammans, eleverna får se på bilderna och vi samtalar utifrån dessa.

- Ansvarig tar fram rekvisitan och agerar parter får sin rekvisita och hjälps att iklädas dessa, samtidigt ställer andraansvarig fram möbler och arrangerar "scenen"

- Dramatisering börjar och eleverna är medverkande att vakta mjölken genom att de med hjälp av touch eller ropar - Aj, aj katten inte röra mjölken!

Upprepa detta så att samtliga får möjlighet att delta.

- När katten sprungit bort kallar eleverna tillbaka katten. (med hjälp av touch eller ropar)

- Ta av kostymrekvisitan och hjälp eleverna att stoppa tillbaka i väskan.

- Avsluta genom att sjunga kattsångerna tillsammans.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Komposition av bilder för att förmedla tankar och känslor.
  ESE  -
 • Sånger och berättelser och hur de kan gestaltas med ljud, rytmer och rörelser.
  ESE  -
 • Imitation och improvisation genom musik, dans och drama.
  ESE  -
 • Samhällets kulturutbud, till exempel muséer, bibliotek och utställningar.
  ESE  -
 • Aktuell ungdomskultur, till exempel musik, mode och film.
  ESE  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form deltar eleven i att välja och använda tekniker, verktyg och material. I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser.
  ESE  E