Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Respekt - Lunden vt-18

Skapad 2018-05-03 09:46 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Kommunens förskolor har tagit fram verktyg för att vi ska arbeta mot diskriminering och kränkande behandling. Under året kommer vi arbeta med fyra olika rubriker. Dessa rubriker ser ni här nedan:

 

 

Avdelningens mål:

- Att barnen respekterar varandra och varandras åsikter, känslor och olikheter.

- Att barn och vuxna respekterar varandra.

- Att barnen visar respekt för djur, natur och vår närmiljö.

Aktivitet:

- Vuxna föregår med gott exempel; visar respekt för varandra och barnen.

- Prata om människors likheter och olikheter. Vi tränar/ övar oss på att det är okej att tycka olika stor som liten.

- Gå på skärpplockarpromenad och gå till skogen.

- Arbetar med känslokort.

När? Var? Hur? Varför?

- Vi kommer att fortsätta använda känslokorten; titta på och prata om dem och om olika känslor samt om att respektera varandras känslor. Detta kan ske t.ex. under gruppaktiviteter, i samband med läsvila eller när tillfälle/behov uppstår.

- Vuxna föregår med gott exempel och visar respekt både för varandra och för barnen. Detta sker i vårt vardagliga arbete.

- Vi arbetar med människors likheter och olikheter med hjälp av bilder, böcker, polyglutt, samtal mm. Både i planerade aktiviteter och i vardagen när tillfällen uppstår.

- Lyssna på varandra och finna lösningar tillsammans när vi tycker olika. Konkretisera att nu respekterar vi varandra.

- Gå på skärpplockarpromenad och att vistas i naturen ger många tillfällen till samtal om att värna om djur och natur samt att det ger barnen en känsla av ansvar och förståelse. Detta kan också göra som en gruppstärkande aktivitet, vilket bidrar till sammanhållning och respekt för varandra.  

När - Från morgon till kväll varje dag tränar och övar vi oss att ha ett respektfullt beteende mot varandra.

 

Resultat - hur blev det?

Arbetet med respekt är ett livslångt lärande. Vi ser att vissa barn använder sig av stopphanden och att det ofta respekteras. 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Vi har arbetat med känslokorten. I arbetet med att respektera djur och natur har vi passat på att samtala om hur vi är rädda om naturen när vi har varit ute på promenad. När vi samtalade om att vi inte ska lämna skärp i naturen resulterade det i att barnen senare när de hittade skräp, plockade upp det och ville kasta det i en sopkorg. Vi har även planterat frön som växer, som barnen får vara med och vattna och se växa upp.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: