👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Harry Potter, year 7

Skapad 2018-05-03 10:03 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 7 Engelska
Harry Potter

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

 

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

 • Utveckla förmågan att förstå en skönlitterär text
 • Utveckla ordförrådet
 • Bli säkrare på att använda strategier för att förstå och göra sig förstådd
 • Utveckla förmågan att skriva en längre text på engelska
 • Utveckla förmågan att prata och diskutera på engelska

 

Arbetssätt

 • Lyssna och läsa de tre första kapitlen i Harry Potter and the Philosopher´s stone
 • Diskutera handling och karaktärer i mindre grupper och i helklass
 • Svara skriftligt på frågor om handling och karaktärer
 • Jobba med ord & uttryck.
 • Skriva en längre beskrivande text om en av karaktärerna
 • Muntlig uppgift som spelas in

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att:

 • Delta i diskussioner om karaktärerna och handlingen
 • Svara på uppgifterna i arbetshäftet
 • Visa att du lärt dig nya ord & uttryck på glosförhören
 • Skriva en längre beskrivande text om en av karaktärerna
 • Prata i några minuter kring några förberedda frågor, spela in

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9