Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelsestrategier

Skapad 2018-05-03 10:29 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi ska utforska och lära oss att använda några lässtrategier för att bli bättre läsare och få mer glädje av de texter vi läser. Vi använder oss av läsförståelsestrategier som är personifierade med figurer som vi kallar läsfixare. (Barbro Westlund)

Innehåll

Mål

Vi ska lära oss att:

 • förutspå vad olika texter handlar om.
 • reda ut vad nya (för dig) ord och uttryck betyder.
 • sammanfatta det viktigaste i det vi läser.
 • fundera på vilka inre bilder och upplevelser vi får av det vi läser.
 • ställa frågor om texterna: finns svaren i texten, mellan raderna eller bortom raderna.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • ha gemensamma samtal i klassen, där vi använder oss av läsfixarna som tankestöd.
 • både läsa och skriva utifrån läsfixarnas egenskaper, i grupp, i par och enskilt.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • visa förståelse för att det finns olika sätt att förstå och tolka en text.
 • använda de fem läsförståelsestrategierna när du läser olika texter.
 • delta i samtal om texter som vi har läst.
 • att återberätta texter både muntligt och skriftligt.
 • resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Lässtrategierna

Läsfixarna

Spågumman
förutspår och gissar vad som ska hända sen.
Jag förutspår sällan handlingen.
Jag förutspår handlingen ibland.
Jag förutspår ofta handlingen.
Reportern
ställer frågor eller svara på frågor om texten.
Jag ställer sällan frågor på texten och har även svårt för att svara på frågor om texten.
Jag ställer enkla typer av frågor där svaret finns i texten. Jag kan även svara på liknande frågor.
Jag ställer olika typer av frågor på texten, även frågor där svaret inte finns i texten. Jag kan även svara på liknande frågor.
Detektiven
reder ut oklarheter, nya ord och uttryck.
Jag stannar sällan upp vid nya ord eller meningar som jag inte förstår.
Jag stannar ibland upp vid nya ord eller meningar som jag inte förstår.
Jag stannar ofta upp vid nya ord éller meningar som jag inte förstår
Cowboyen
fångar in och sammanfattar med sitt lasso.
Jag behöver hjälp för att sammanfatta och berätta det viktigaste i texten.
Jag försöker sammanfatta och berätta några viktiga delar av innehållet på egen hand.
Jag kan sammanfatta, genom att ta ut nyckelord och på ett enkelt sätt berätta om textens början, handling och slut på egen hand.
Konstnären
skapar inre bilder av det lästa.
Jag har svårt för att skapa inre bilder när jag läser eller hör en text.
Jag skapar ibland inre bilder om texten jag läser eller hör.
Jag skapar ofta inre bilder om det jag läser eller hör.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: