👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme NOH03C

Skapad 2018-05-03 10:29 i Nolhagaskolan Alingsås
Planering för arbetsområdet Värme i fysiken.
Grundskola F – 9 Fysik
En planering för arbetsområdet värme för årskurs 8.

Innehåll

Arbetsområde:

Vad har temperatur med rörelse att göra? Vad händerVarför mäter vi energi i enheten Joule och vad har man behövt förstå för att kunna göra ett kylskåp och varför är det bra att veta hur olika ämnen fungerar i olika temperaturer? Det är sådant vi ska arbeta med i detta området. 

Konkreta mål:

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna
- förklara vad värme är, med hjälp av partikelmodellen
- resonera om materiens olika faser och omvandlingarna mellan dem (smältning, kokning, kondensation och        frysning/stelning).
- med stöd av partikelmodellen, förklara hur olika ämnen påverkas av värme och hur det kan leda till                    förändringar i volym, tryck, temperatur eller densitet.
- förklara hur värme kan spridas
 på tre olika sätt (ledning,strömning, strålning) och hur man kan förhindra det       (isolering)
- visa på samband mellan tryck och temperatur, även hur ändring av tryck påverkar kokpunkt.
- berätta om hur apparater eller vardagssituationer fungerar, där värme spelar en betydande roll.
- planera, genomföra, analysera och dokumentera undersökningar om värme.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att: 
- ge exempel på, beskriva, förklara och resonera runt fysikaliska sammanhang som har med värme att göra.
- planera, genomföra och utvärdera laborationer som handlar om värme.

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att göra ett muntligt prov i grupp och en laborationsrapport på stationslaborationerna.

Undervisning:

Vi kommer att ha genomgångar och se filmer. Det blir mycket laborationer, den med stationslaborationer, kommer ni att får göra en laborationsrapport på och den ska lämnas in. Vi kommer att jobba mycket exempel från vardagen, vanliga händelser, som du kan stöta på nästan varje dag, men nu försöker vi förklara dem med våra teorier.

Viktiga begrepp:

 • värme
 • partikelmodellen
 • energi
 • utvidgning, längdutvidgningskoefficient
 • ledning
 • strålning
 • strömning
 • fasövergångar: stelning, smältning, kondensation, frysning/stelning och ångbildning
 • faser: fast form, flytande form och gasform
 • olika temperaturskalor
 • Joule

Uppgifter

 • Stationslaborationer om värme

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9