👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Informerande tal och konsten att vara källkritisk

Skapad 2018-05-03 10:37 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 Svenska
Detta arbetsområde handlar om att skriva samt hålla ett informerande tal om ett valfritt ämne. Vi kommer att arbeta med källkritik.

Innehåll

Hur kommer vi att arbeta?

Vi har förläsning om informerande tal och källkritik.

Vi arbetar med sidorna 238-281 i Svenska Direkt 7

Vi samtalar och diskuterar olika ämnen att skriva ett informerande tal om.

Vi jobbar med Prezi och Powerpoint

Vi jobbar med kamratrespons.

Vi lär oss att vara källkritiska.

Vi lär oss att mottagaranpassa vårt tal.

 

Tidsplan

Vi påbörjar arbetet i maj och är färdiga i juni 2018.

 

 

Detta kommer att bedömas

Ditt informerande tal bedöms av både lärare och av dina klasskamrater genom kamratrespons.

Ditt tal bedöms enligt matrisen nedan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömning av informerande tal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikation
Syfte och begriplighet Medvetenhet om mottagare Kontakt med åhörarna Engagemang (Röst/Mimik/Gester/ Kroppshållning)
Anpassar inte till mottagaren Oengagerad, läser innantill, ser inte upp på publiken
Eleven visar viss anpassning till mottagaren t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
Eleven visar relativt god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande sätt.
Eleven visar god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Innehåll
Fakta Trovärdighet i den information som redovisas. Källkritik
Eleven visar att den inte förstått det material den arbetat med. Elevens information är inte trovärdig. Eleven har inte använt sig av källkritik.
Eleven framför informationen på ett enkelt men tydligt sätt. Eleven har använt viss källkritik. Eleven är delvis trovärdig i sitt tal.
Eleven framför informationen på ett utvecklat sätt. Eleven har med trovärdiga källor som presenteras på ett bra sätt i talet.
Eleven framför informationen på ett välutvecklat sätt och har väl underbyggda källor som fördjupar och förstärker talet.
Struktur/Disposition
Logik i resonemanget och disposition Inledning - Avslutning
Otydligt och osammanhängande
Strukturen är i huvudsak logisk och fungerande för genren, syftet och mottagarna.
Strukturen är relativt väl fungerande
Strukturen är välvald med tanke på ämnet
Språk
Ordval-Formuleringar, Förklaringar, Variation, Nyanser, Retoriska knep
Har inte anpassat språket utifrån syfte och mottagare
Eleven använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna
Eleven använder ett varierat, väl fungerande språk för ämnet och mottagarna