👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diagram och lägesmått kap 7 VT -18

Skapad 2018-05-03 10:48 i Gammal Trelleborg
Baserat på Formula åk 7 kap 7 och ett arbetshäfte
Grundskola 7 Matematik
Under detta arbetsområdet kommer du att lära dig mer om diagram och lägesmått, samt att ge dig redskap för att använda dessa färdigheterna när du ska lösa matematiska problem.

Innehåll

Syfte

Öva upp dina färdigheter inom arbetsområdet diagram och lägesmått, samt att ge dig redskap för att använda dessa färdigheterna när du ska lösa matematiska problem.

Vi ska lära oss att avläsa tabeller och olika typer av diagram. Du ska få träna på att göra egna frekvenstabeller och att redovisa en egen undersökning i tabell och diagramform Vi kommer också att lära oss använda och beräkna medelvärde, median och typvärde.

Konkretiserade mål

Efter arbetsområdets slut ska du behärska att:

 

 • avläsa och tolka tabeller
 • redovisa undersökningar i tabellform
 • avläsa och tolka stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram och enkla cirkeldiagram
 • bestämma medelvärde, median och typvärde samt veta hur de används
 • använda matematiska begrepp
 • att redogör för ditt tillvägagångssätt när du löser uppgifter
 • bedöma rimligheten i ett svar
 • välja ändamålsenlig metod dvs den metod som är bäst för att lösa uppgiften
 • lösa matematiska problem

Undervisning och arbetsmetoder

 • lärarledda genomgångar 
 • filmer
 • gruppdiskussioner 
 • Formula - kapitlet 7, diagram och lägesmått
 • En egen undersökning

 Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att: 

 • lösa problem 
 • välja ändamålsenlig metod dvs den metod som är bäst för att lösa uppgiften
 • skriftligt och muntligt visa dina kunskaper under arbetets gång
 • använda matematiska begrepp
 • bedöma rimligheten i ett svar
 • att redogör för ditt tillvägagångssätt när du löser uppgifter