👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De sex enkla maskinerna - teknik åk 5

Skapad 2018-05-03 12:03 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
En beskrivning av arbetsområdet "de 6 enkla maskinerna".
Grundskola 4 – 6 Teknik
Människan har i alla tider försökt hitta hjälpmedel för att arbetet ska bli lättare. Mekanikens gyllene regel " Det du vinner i kraft, förlorar du i väg" är något som används i många vardagliga föremål. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om "de sex enkla maskinerna".

Innehåll

Områdesbeskrivning

Undervisningen kommer att handla om de sex enkla maskinerna:
Kilen
Hävstången
Lutande planet
Blocket
Skruven 
Hjulet

Du kommer att få fundera över föremål du kan hitta hemma och i skolan där någon av de enkla maskinerna används. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och utföra experiment för att förstå maskinernas funktioner. Vi kommer också att titta på film.

Syfte

Du skall få träna din förmåga att identifiera och analysera enkla tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

Du skall också träna din förmåga att se och förstå några tekniska lösningar i vår vardag.

Mål

Du kan berätta  och beskriva minst en sak om:

 • kilen                                                         
 • hävstången 
 • lutande planet  
 • blocket
 • skruven
 • hjulet    

                          

Arbetssätt

Du kommer att;
undersöka, experimentera och diskutera ovanstående tekniska maskiner,
reflektera och dokumentera hur dessa maskiner används i vardagen,
delta i samtal och diskussioner,
Du kommer också att få titta på film där man pratar om de enkla maskinerna.

Bedömning

 

 • Du deltar aktivt i samtal och diskussioner.
 • Du utvärderar dig hela tiden med hjälp av formativ bedömning (färgade kort, tummen, post-it lappar)
 • Du visar dina förmågor skriftligt i ett läxförhör.
 • Du kan utföra enkla experiment där du undersöker maskinernas funktion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik - De sex enkla maskinerna

uppnår inte målen
uppnår målen
Du uppnår målen med god marginal
Du deltar aktivt i samtal och diskussioner
Du deltar i lektionen, men är inte aktiv i diskussionerna
Du visar intresse för och deltar aktivt i resonemangen kring våra undersökningar och slutledningar.
Du visar intresse för och deltar och delger tankar kring våra undersökningar och slutledningar
Du kan nämna några föremål där man använder någon av de enkla maskinerna.
Du kan inte nämna några föremål i din omgivning där dessa maskiner används.
Du visar intresse för och deltar aktivt i resonemangen, drar slutledningar och ser kopplingar till föremål omkring dig.
Du visar intresse för och delger aktivt i resonemang och ser flera kopplingar till föremål omkring dig.
Du kan, med hjälp av en handledning, utföra enkla experiment där du undersöker maskinernas funktion.
Du kan inte följa en enkel handledning för att utföra en undersökning.
Du visar intresse för och deltar aktivt i utförandet av en undersökning. Du kan följa en enkel handledning.
Du visar intresse och deltar aktivt i utförandet av en undersökning. Du jobbar självständigt.
Ny aspekt
Begrepp
Du kan ej begreppen som vi pratat om
Du kan begreppen
Du kan begreppen och kan sätta in dem i olika sammanhang.