👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2018-05-03 12:35 i Maserskolan Borlänge
Utveckla kunskaper om hur ett dataspel kan utvecklas och hur programmering kan användas på olika sätt för att lösa problem.
Grundskola 7 Teknik
Under det här arbetsområdet kommer du få lära dig att programmera med två olika program. Det ena är verktyget scratch medan det andra är programmering av legorobotarna. Att programmera betyder att bestämma hur en dator ska fungera. Alla spel, appar och webbsidor är skapade av människor som lärt sig programmera. Nu ska du själv få lära dig att programmera, så att du kan göra dina egna spel /körbanor. Det är du som bestämmer vad som ska hända, när det ska hända och hur det ska hända.

Innehåll

Mål

Du ska få insikt om hur programmering och kodning fungerar samt förstå och utveckla din förmåga att resonera runt hur Internet och olika program och appar är konstruerade.
Du ska få chans att styra och reglera samt konstruera något och i den processen pröva och ompröva tills det fungerar bättre. Du ska dessutom lära dig hur problem kan brytas ner så att en dator kan lösa dem.
Du ska utveckla ditt ord- och begreppsförråd rörande datorer, program, programmering och i viss mån internet och digital teknik
Du ska utveckla sin förståelse för hur program är uppbyggda och att det alltid finns någon bakom som har tagit beslut om hur de ska fungera samt hur det i sin tur påverkar individer och samhällen.
 

Arbetsbeskrivning

Scrath: Du ska arbeta ensam med egen dator. Givetvis får du samarbeta med grannen, men du behöver en egen dator samtidigt.
Du behöver hörlurar - ta med dina egna.

Du ska följa uppgifterna som finns på https://www.youtube.com/watch?v=kf0iuhwb4bw. Det är en serie med 7 avsnitt.

Därefter arbetar du med https://www.kodboken.se/start/skapa-spel/uppgifter-i-scratch.

I slutet av varje lektion ska du göra en skärmdump av dina programmeringar, klistra in dem i One Note och skriva en dokumentation om hur du gjort/vad genomfört moment påverkar (5-15 meningar).

Legoprogrammering: Du ska arbeta parvis/grupp (läraren bestämmer arbetskamrat).

Ni ska först få roboten att klara av en körbana på golvet. Därefter är det olika uppdrag på legobordet som ni får som utmaning.

I slutet av varje lektion ska ni göra en skärmdump av era programmeringar, klistra in dem i One Note och skriva en dokumentation om hur vad som hänt sedan förra gången. Berätta vilken nytta de olika stegen i programmeringen gör (5-15 meningar)

 

 

Examinering

Bedömning sker fortlöpande under lektionerna (se matris).

Inlämnad dokumentation.

TID

 

Lektionstillfällen för no åk 7

Vecka \ dag

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

lovdag

 

 

 

24

ej ordinarie undervisning

 

Avslutning

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik programmering åk 7

E
C
A
Tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.