👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik del 5 åk 2

Skapad 2018-05-03 14:33 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Målet med undervisningen är att... Träna tre av förmågorna i matematik. METOD: Utför beräkningar med addition och subtraktion, huvudräkning. PROBLEMLÖSNING: Tolkar skriftlig information med matematiskt innehåll. Skriver ett matematiskt uttryck utifrån en räknehändelse. Använder sig av olika uttrycksformer som t.ex. ord, bild och symboler KOMMUNIKATION: Behärskar talföljder i olika steg uppåt och neråt från olika naturliga tal t.ex. två-hopp, tre-hopp, tio-hopp. Så här ska vi arbeta... Gemensamma genomgångar EPA (Ensam, Par, Alla) Skriftliga och muntliga övningar Problemlösning Skapa egna problem Digitala hjälpmedel såsom Ipad Vi kommer bedöma på vilket sätt du... förstår och använder begreppen: större än, mindre än, likhetstecken, sedel, talmönster, tallinje, tvåsiffrig och växla. kan addera över tiotal med ental. kan subtrahera över tiotal med ental. kan fortsätta olika talföljder både uppåt och neråt kan välja strategi, skriva ett uttryck och lösa uppgiften.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Planering för matematik.

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att...

Träna tre av förmågorna i matematik.

METOD: välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

RESONEMANG: föra och följa matematiska resonemang.

BEGREPP: använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

 

 

B Så här ska vi arbeta...

 
Gemensamma genomgångar
EPA (Ensam, Par, Alla)
Skriftliga och muntliga övningar
Problemlösning
Skapa egna problem
Digitala hjälpmedel såsom Ipad 
 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 
 
 
kan skriva en division till din uppdelning.
 
kan tala om vad delarna heter:
1/2, en halv
1/3, en tredjedel 1/4, en fjärdedel.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik del 5 åk 2

Delningsdivision:
 • Ma
 • Ma
Jag kan med stöd dela antal lika.
Jag kan dela antal lika.
Jag känner till begreppen täljare, nämnare och kvot.
Jag kan skriva en division till min uppdelning.
Innehållsdivision:
 • Ma
 • Ma
Jag kan med stöd dela så att varje grupp har samma antal.
Jag kan dela så att varje grupp har samma antal.
Jag kan dela ett bestämt antal i grupper.
Jag kan skriva en division till min uppdelning.
Tal i bråkform:
 • Ma
Jag kan tala om hur många lika stora delar en figur är delad i.
Jag kan måla ett bestämt antal delar.
Jag kan para ihop bilder på delar med begreppet: en halv, en tredjedel, en fjärdedel, en femtedel
Jag kan tala om vad delarna heter: 1/2, en halv 1/3, en tredjedel 1/4, en fjärdedel