👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn för 100 år sedan

Skapad 2018-05-03 14:52 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi lär oss om barns vardag och deras villkor för 100 år sedan.
Grundskola F – 3 Historia
Hur hade barnen det för 100 år sedan? Fick alla barn gå i skolan? Fanns det fritids? Hur bodde man? Vad jobbade föräldrarna med? Fick man hjälpa till mycket eller t.o.m. arbeta som barn? Vad lekte man med?

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna:

-Söka information genom att läsa faktatexter och se på filmklipp från internet

-Berätta något om hur barnen hade det för 100 år sedan och jämföra med dig själv

-Skriva enkla faktatexter om barns vardag för 100 år sedan m.h.a. stödord/tankekartor

 

Arbetssätt:

Du kommer att:

-Göra studiebesök på Kulturen

-Delta i genomgångar

-Läsa enkla faktatexter

-Se bildspel och filmklipp

-Skriva text till bilder från förr i tiden 

-Diskutera likheter/olikheter i grupp

 

Redovisning:

Du kan redovisa genom att:

-Berätta om hur barn hade det förr och göra jämförelser

-Visa bilder med förklarande texter

-Göra en tankekarta och förklara vad den kan lära andra

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Hi  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3